Activitats

Vies i sortides d'evacuació

L’objectiu d’aquesta activitat és definir les vies i sortides d’evacuació en els centres de treball.

Indiqueu com han de ser les vies i sortides d’evacuació per a una botiga de roba de dues plantes.

En una botiga de roba de dues plantes, les vies d’evacuació han d’adequar-se al nombre potencial d’usuaris.
Vies exclusivament per a vianants: 1,20 metres per a passadissos principals i 1 metre per a secundaris.
Sortides d’evacuació: amplada mínima de portes exteriors de 80 centímetres i passadissos d’1 metre.

Vies de circulació

L’objectiu d’aquesta activitat és establir si una rampa és correcta segons el RD 486/97.

Per entrar en un taller, hi ha una petita rampa que fa 10 metres de longitud i 5 d’altura. Determineu si és correcta segons el RD 486/97.

El pendent(%)= (5/10)x100= 0,5×100= 50%

Per a pendents iguals o superiors a 10 m, el pendent no pot superar el 8%. Per tant, aquest pendent no és correcte.

Terres

L’objectiu d’aquesta activitat és la identificació del terra més adient en els llocs de treball.

Descriviu un exemple de terra correcte per a un taller de reparació d’automòbils.

Per a un taller de reparació d’automòbils, són possibles aquests terres: formigó, emulsió d’asfalt i màstic aglutinat amb resina.