Annexos

Els colors en la senyalització

En aquest recurs podeu veure un recull de les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball segons el Reial decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997), que s’explica en l’apartat “Senyalització de seguretat”.

Ventilació covid-19

En aquest recurs podeu trobar informació sobre la ventilació per a les empreses en relació amb la covid-19. Aquest material es troba també al Canal Salut (recursos per a les empreses) de la Generalitat de Catalunya.