Activitats

Formulari d'inspecció d'ordre i neteja

L’objectiu d’aquesta activitat és la creació de formularis específics per fer les inspeccions en el lloc de treball respecte a l’ordre i la neteja.

Confeccioneu un formulari d’inspecció d’ordre i neteja específic per a un taller de reparació d’automòbils.

Un possible formulari d’inspecció d’ordre i neteja per a un taller de reparació d’automòbils seria el següent:

Nivells d'il·luminació mínims

L’objectiu d’aquesta activitat és definir els nivells d’il·luminació mínims en els llocs de treball.

Indiqueu, per zones (oficines, magatzem…), els nivells mínims d’il·luminació per a un taller de reparació d’automòbils.

Oficines:500 lux
Magatzem: 100 lux
Zona de treball: 500 lux
Serveis: 50 lux
Vies de circulació: 50 lux

Condicions ambientals

L’objectiu d’aquesta activitat és definir les condicions ambientals adequades en els llocs de treball.

Indiqueu quines són les condicions ambientals adequades per a un taller de reparació d’automòbils.

Temperatura: 14-25ºC
Humitat: 30-70%. Si es preveu risc per electricitat estàtica: 50%
Corrent d’aire: 0,25m/s. Es preveu no calorós.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació