Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

L’índex que calcula el nombre de jornades que es perden per accident laboral, per cada mil hores treballades és…

NúmPregunta
1

l’índex de freqüència.

2

l’índex de gravetat.

3

l’índex d’incidència.

4

l’índex de durada mitjana de les baixes.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions.

NúmPreguntaVF
1

Per calcular l’índex de freqüència s’han de comptabilitzar els accidents amb baixa.

2

Per calcular l’índex de freqüència s’han de comptabilitzar els accidents in itinere.

3

Quan es calcula el nombre d’hores treballades, s’hi han d’incloure les hores corresponents a permisos, vacances, malalties, etc.

4

Per calcular l’índex de durada mitjana de les baixes s’han de comptabilitzar les jornades perdudes per accident de treball.

5

L’índex de freqüència general inclou els accidents amb baixa i els accidents sense baixa.

6

L’índex d’incidència representa el nombre d’accidents per any per cada 100.000 persones exposades.

7

El mètode de les línies límit no és aplicable si el nombre d’hores treballades és superior a 10.000.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o les paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

El mètode de les línies límit estudia l’evolució de

2

Els límits inferiors i superiors es determinen en funció de l’índex de freqüència esperat i del

3

El diagrama índex de freqüència mes a mes permet veure com evoluciona l’índex de freqüència.

4

El diagrama acumulat s’utilitza per poder detectar la tendència de l’índex de freqüència.

Exercici 4

Es disposa de les dades següents d’una empresa, relatives a l’últim any:

 • Treballadors en plantilla: 450.
 • S’han treballat 224 dies amb una jornada mitjana de 8 hores.
 • S’han perdut un total de 150 hores.
 • S’han patit 33 accidents amb baixa i 12 sense baixa.
 • A més els accidents han provocat dos morts.

Calculeu els paràmetres que es demanen:

 1. Nombre d’hores treballades.
 2. Índex de freqüència.
 3. Nombre de jornades perdudes.
 4. Índex de gravetat.

 1. 806400
 2. 40,92
 3. 12018,75
 4. 14,90

Exercici 5

Es disposa de les dades següents d’una empresa, relatives a l’últim any:

 • Treballadors en plantilla: 1.200.
 • S’ha treballat un total de 1.225.000 hores amb una jornada mitjana de 8 hores.
 • S’han patit 50 accidents amb baixa que han fet perdre 300 hores per incapacitat.
 • A més, un dels accidents ha comportat la pèrdua d’una mà a un dels treballadors.

Calculeu els paràmetres que es demanen:

 1. Índex de freqüència
 2. Índex de gravetat
 3. Índex d’incidència
 4. Índex de durada mitjana de les baixes

 1. 40,81
 2. 40,92
 3. 4,92
 4. 120,75

Exercici 6

Es disposa de les dades següents d’una empresa, relatives a l’últim any:

 • Treballadors en plantilla: 10.000.
 • S’ha treballat un total de 11.850.000 hores amb una jornada mitjana de 8 hores.
 • S’han patit 64 accidents amb baixa que han fet perdre 75 jornades per incapacitat i 15 accidents sense baixa.
 • A més, un dels accidents ha provocat un mort.

Calculeu els paràmetres que es demanen:

 1. Índex de freqüència
 2. Índex de freqüència general
 3. Índex de freqüència d’accidents mortals
 4. Índex de gravetat

 1. 5,40
 2. 6,60
 3. 8,43
 4. 0.512

Exercici 7

Es disposa de les dades següents d’una empresa, relatives a l’últim any:

 • Treballadors en plantilla: 100.
 • S’han treballat 224 dies amb una jornada mitjana de 8 hores.
 • S’han patit 5 accidents amb baixa que han fet perdre 50 hores per incapacitat i 16 accidents sense baixa.
 • A més, a conseqüència dels accidents un treballador ha perdut un peu.

Calculeu els paràmetres que es demanen:

 1. Índex de gravetat anual
 2. Índex de gravetat general
 3. Índex d’incidència
 4. Índex d’incidència d’accidents mortals

 1. 13,42
 2. 13,45
 3. 5000
 4. 0

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general