Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Una inspecció de seguretat és…

NúmPregunta
1

la tècnica analítica de seguretat que, mitjançant l’observació directa de processos productius, equips, màquines i instal·lacions, i altres condicions de treball, identifica els perills existents per avaluar posteriorment els riscos presents al centre de treball.

2

una tècnica de control de la qualitat.

3

la tècnica operativa de seguretat que, mitjançant l’observació directa de processos productius, equips, màquines i instal·lacions, i altres condicions de treball, identifica els perills existents per avaluar posteriorment els riscos presents al centre de treball.

4

una tècnica per controlar les instal·lacions in situ per tal d’evitar atacs a la propietat privada.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Una llista de control (check list) és…

NúmPregunta
1

una llista en què s’inclouen totes les instal·lacions, els equips, les màquines i els processos.

2

una llista de comprovació de determinades condicions de treball, formada per diferents ítems.

3

una llista dels perills existents al centre de treball.

4

una llista dels riscos existents al centre de treball.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

En una investigació d’accidents, quina de les actuacions següents no és correcta?

NúmPregunta
1

Executar la investigació com més aviat millor.

2

Suggerir a la persona que entrevistem com es va produir l’accident.

3

Preguntar a totes les persones que puguin adoptar dades.

4

Demanar informació sobre les condicions materials i organitzatives.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

En la relació entre fets, quina de les opcions següents correspon a una disjunció?

NúmPregunta
1

No hi ha relació entre els fets X i Y.

2

El fet X només es dona si abans es dona el fet Y.

3

El fet Y dona lloc als fets X i Y.

4

Els fets X i Y donen lloc al fet Z.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

De quines etapes de l’actuació preventiva s’ocupa la inspecció de seguretat?

NúmPregunta
1

De la identificació de perills.

2

De la identificació de perills i l’avaluació de riscos.

3

Només de l’avaluació de riscos.

4

De la identificació de perills, l’avaluació de riscos i el control d’aquests riscos.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

A continuació s’exposen una sèrie de fets. Heu d’escollir quin diagrama reprodueix la construcció de l’arbre de causes.

Fets:

  1. Peça mal fixada
  2. Cop contundent al cap
  3. Absència de proteccions
  4. Projecció de la peça mal fixada
NúmPregunta
1

2

3

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

A continuació s’exposen una sèrie de fets. Heu d’escollir quin diagrama reprodueix la construcció de l’arbre de causes.

Fets:

  1. Mal temps, pluges intenses
  2. Caiguda del treballador al mateix nivell
  3. Botes en males condicions
  4. Aigua de pluja retinguda
NúmPregunta
1

2

3

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Conceptes bàsics d'estadística