Referències

Bibliografia bàsica

Kotler, P. i Armstrong G. (2017, 13a edició). Fundamentos de màrqueting. Massachusetts: Addison-Wesley.

En aquest llibre hi trobareu desenvolupats els conceptes i principis bàsics de la mercadotècnia (màrqueting).

Bibliografia complementària

Peppers, D. i Rogers, M. (2011). Managing Customer Relationships: A Strategic Framework. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.

Obra que ofereix informació sobre el CRM i els seus principis empresarials de gestió.

Martinez Tur, V. et al. (2008). Calidad de servicio y satisfacción del cliente. Madrid: Síntesis.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre com aconseguir la qualitat del servei i l’atenció del cleint enfocada des de l’òptica psicosocial.

Adreces d'interès

ASPA ANEPA

Aquesta adreça és el portal web sorgit de l’aliança entre la Federació ASPA (constituïda per les més importants associacions autonòmiques d’SPA) i l’associació ANEPA (Associació Nacional d’Entitats Preventives Acreditades a l’Estat Espanyol). És el portal de referència de notícies relacionades amb els professionals dels SPA i el seu àmbit laboral.

Agència Catalana de consum

Portal web de l’Organisme Autònom de la Generalitat de Catalunya encarregat de garantir els drets en matèria de consum.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius
Anar a la pàgina següent:
Promoció dels serveis de prevenció