Introducció

En aquesta vuitena i última unitat didàctica, “Promoció dels serveis de prevenció”, que té dos nuclis d’activitat, estudiarem la promoció del servei de prevenció aliè (SPA) i la gestió i atenció de l’empresa client. Pararem especial atenció a la satisfacció i a les incidències del servei prestat des del mateix servei de prevenció aliè. Tot plegat, per tenir una visió global de la tasca interna del servei de prevenció i en concret dels tècnics de prevenció de riscos laborals (PRL) que són qui, a través de la seva tasca tant tècnica com comercial, porten a terme dins les empreses client el servei contractat d’assessorament en prevenció de riscos laborals.

Passant pels punts del contracte comercial, de la planificació de treball del tècnic de PRL i de les exigències i motivacions de l’empresa client, ens centrarem en el valor que, com a professional, el tècnic de PRL aporta a la seva cartera d’empreses client. Com ha de comunicar-se amb elles per obtenir una relació professional positiva i satisfactòria i com, utilitzant estratègies i una bona planificació, s’aconsegueixen els objectius esperats.

Cal no oblidar que la repercussió d’aquesta tasca sempre és el recull de la bona feina realitzada en nombre de contractes i de fidelitzacions d’empreses client, any rere any, aconseguint un contracte estable amb elles. És per això que actualment és necessari enfocar les tasques dels tècnics de l’SPA al servei del client, sent l’objectiu fonamental maximitzar la seva satisfacció.

Un dels objectius principals del servei de prevenció aliè (SPA), com el de qualsevol empresa, ha de ser obtenir la màxima eficiència en la seva gestió. A primera vista, la qualitat d’un servei s’identifica més amb l’estratègia de la diferenciació, però això fa que augmenti el grau d’exigència de les empreses client, fet que provoca que els serveis de prevenció hagin de tenir una capacitat de resposta ràpida i una flexibilitat organitzativa, tot oferint d’alguna manera un valor afegit.

El paper del tècnic de PRL, en ser el membre visible de l’SPA a casa del client, comporta un grau d’exigència elevat de cara a l’empresa client en la tasca tècnica i comercial que desenvolupa.

En el primer apartat, “Promoció dels serveis de prevenció”, veurem la definició del servei de prevenció aliè, les seves funcions i característiques, els membres que participen en l’organització i com es desenvolupen les seves activitats al centre o centres de les empreses client a través del tècnic de PRL, de qui detallarem el seu perfil professional estudiant les competències i habilitats que hauria de tenir.

I en el segon apartat, “Gestió i atenció del client: satisfacció i incidències”, analitzarem la manera més adequada d’aconseguir la confiança de l’empresa client, fent-ne un seguiment acurat, escoltant la seva veu i valorant la seva opinió per tal de fidelitzar-lo. Utilitzarem diferents tècniques per poder mesurar el seu grau de satisfacció i també destacarem la importància de sistematitzar la gestió de les incidències (queixes i reclamacions, entre d’altres), i així, poder millorar d’una manera contínua en la gestió de qualitat del servei de l’SPA.

Anar a la pàgina següent:
Resum