Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

  1. Definir els procediments per atendre propostes del personal de l’empresa en relació amb la millora de la prevenció i les condicions de treball, que fomentin la participació i la iniciativa, a partir de la recollida i el reconeixement de suggeriments i el seguiment de les propostes.
  2. Identificar les necessitats de promoció de la prevenció i de formació i entrenament del personal de l’empresa en matèria de seguretat i prevenció de riscos, segons les necessitats detectades en els processos de treball, les persones que hi intervenen i les dades sobre salut laboral a l’empresa.
  3. Interpretar les metodologies, els materials, els recursos, les activitats i la finalitat de les campanyes preventives i les activitats formatives i d’entrenament a partir de la informació tècnica.
  4. Determinar els objectius, continguts i actuacions específics de les campanyes preventives i les activitats formatives i d’entrenament, que fomentin la cultura preventiva, segons els sistemes, mesures, materials, equips i processos sobre els quals cal desenvolupar la campanya o l’activitat formativa.
  5. Seleccionar el tipus de campanya o d’activitat formativa, la metodologia, els materials i els recursos propis o aliens que cal utilitzar, segons els objectius, els continguts i les actuacions que cal desenvolupar.
  6. Programar les campanyes i les activitats formatives i d’entrenament, segons el tipus d’activitat, a partir dels objectius, continguts, metodologia i recursos disponibles.
  7. Aplicar processos bàsics de promoció, informació i formació en prevenció de riscos laborals, segons objectius de comportament segurs, a partir de campanyes i activitats de formació i entrenament.

Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències