Referències

Bibliografia bàsica

Morató Bullido, J.(2011). Comunicació i estratègia: l’empresa vista a través de les ulleres de la comunicació. Barcelona: Editorial UOC, SL.

En aquest llibre es mostra com es pot entendre la comunicació com una peça clau per gestionar les organitzacions. Això significa que la comunicació no és un simple instrument al servei de la gestió, sinó un aspecte fonamental de la gestió en les organitzacions.

Knowles, Malcom S. (2001). Andragogia: el aprendizaje de los adultos. Mèxic: Editorial Universidad Iberoamericana.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre teories i pràctiques de l’aprenentatge en persones adultes.

Bibliografia complementària

Garrido, F. Javier. (2007, 4a edició). Comunicación estratégica: las claves de la comunicación empresarial en el siglo XXI. Barcelona: Gestión 2000.

En aquest llibre hi trobareu informació sobre la importància de la comunicació estratègica en les organitzacions avui dia, tenint en compte el concepte d’economia del coneixement, la globalització i la mobilitat laboral.

Fullan, M. (1982). The meaning of educational change. Nova York: Teachers College Press (5a edició, 2015).

Aquest llibre és l’estudi de referència del canvi educatiu basat en treballs pràctics realitzats en els sistemes educatius de diversos països. En castellà, del mateix autor, trobareu els llibres Los nuevos significados del cambio en la educación (ed. Octaedro, 2002) i Las fuerzas del cambio (ed. Akal, 2004).

Adreces d'interès

Razón y palabra

Aquesta adreça conté l’article de la Dra. Marta Rizo, professora investigadora de l’Acadèmia de Comunicació i Cultura de la Universitat de la Ciutat de Mèxic (2004): “El Camino Hacia la Nueva Comunicación. Breve Apunte Sobre las Aportaciones de la Escuela de Palo Alto”. Hi proporciona informació i reflexiona sobre la teoria de la comunicació. Hi destaquen les aportacions de l’esmentada escola de Palo Alto.

h5p

Aquesta adreça facilita la creació de continguts digitals en HTML5, de codi obert i gratuïts. Són recursos interactius innovadors que poden incloure’s en una pàgina web o intranet d’empresa i es poden usar des dels mòbils i tauletes. Alguns dels recursos didàctics són: vídeos interactius, jocs de memòria, puzles, collages, sopes de lletres, etc.

Genially

Aquesta adreça és una plataforma de creació de contingut interactiu com infografies, presentacions, stories, videojocs, etc.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius
Anar a la pàgina següent:
La comunicació a l'ambit laboral