Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

La motivació dels alumnes s’assoleix més fàcilment…

NúmPregunta
1

quan l’alumne coneix en què el beneficia el que aprendrà.

2

quan el professor presenta els gràfics en colors.

3

quan l’alumne coneix prèviament el programa.

4

quan el professor utilitza els recursos adients.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quins instruments utilitzaríeu per avaluar coneixements?

NúmPregunta
1

Escales d’actituds.

2

Examen oral.

3

Llistes de control.

4

Tests actitudinals.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Quan són més eficaços els continguts que es transmeten en un procés d’ensenyament-aprenentatge?

NúmPregunta
1

Quan els alumnes aconsegueixen recordar-los amb facilitat.

2

Quan s’ensenyen en el moment precís.

3

Quan són útils per solucionar problemes concrets.

4

Quan són aplicables en situacions hipotètiques.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

La formació dels treballadors d’una empresa és un element clau per a la seguretat.

NúmPreguntaVF
1

La formació ha d’estar integrada en el pla de prevenció de l’empresa.

2

El formador ha de planificar l’activitat formativa sense tenir en compte les característiques dels alumnes.

3

La necessitat de formació dels treballadors d’una empresa ve marcada pel procés de treball que han de desenvolupar.

4

Un alumne adult té les mateixes necessitats formatives que un alumne en edat escolar.

Exercici 5

Completeu les afirmacions.

NúmPregunta
1

En compliment del deure de protecció, ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva.

2

La formació s’ha de centrar específicament en de cada treballador.

3

La formació dels treballadors s’ha de donar, sempre que sigui possible, dins

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general