Activitats

Xerrada informativa: la retroalimentació

Els objectius d’aquesta activitat són els següents: determinar i valorar la importància d’una bona comunicació a l’empresa i traspàs d’informació tenint en compte la preparació per millorar la comunicació en l’àmbit laboral.

Llegiu el següent supòsit d’una xerrada informativa laboral i resoleu les qüestions que es presenten a continuació:

La Maria forma part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa Sistemes Electrotècnics, SA, dedicada al muntatge i manteniment industrial. Atesa l’alta sinistralitat en els últims sis mesos, l’empresa ha organitzat unes xerrades informatives per als seus treballadors per motivar-los davant la importància de l’adopció de mesures de seguretat.


Durant la xerrada hi ha treballadors que no presten atenció a la informació que imparteix la Maria, i a més distreuen la resta de companys.


D’altra banda, els que estan més allunyats de la pantalla de projecció no veuen bé el text escrit, ja que està en lletra molt petita i utilitza uns colors que no són adients per a la llum de la sala, per la qual cosa hi ha poc contrast.


Al final de la xerrada, la Maria copsa que la majoria dels treballadors no ha entès el missatge que els volia transmetre.

 1. Com pot saber la Maria si els assistents han entès el seu missatge?
 2. Ha preparat correctament el missatge la Maria?

Per respondre aquestes preguntes consulteu el material didàctic.

Tot i ser una resposta oberta, la solució ha de seguir les següents orientacions basades en els continguts de l’apartat:

 1. La Maria pot saber si els assistents han entès el seu missatge si prèviament ho ha tingut en compte en la planificació de la comunicació, per exemple fent preguntes per rebre retroalimentació durant la xerrada o bé passant-los un breu qüestionari final de comprensió mínima de la informació o també observant si apliquen els continguts del missatge en els seus llocs de treball.
 2. La Maria no ho ha preparat correctament, perquè no ha tingut en compte algunes barreres de la comunicació, com són: l’espai on té lloc, el disseny de la presentació digital (mida i colors) per ser vista en aquelles condicions lumíniques, o fins i tot les barres personals que alguns treballadors manifesten amb el seu comportament de distracció.

Incidència de les campanyes preventives

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar la incidència que tenen les campanyes preventives.

Consulteu el portal de l’OSHA EUROPEA i fixeu-vos en les campanyes “Treballs saludables” dutes a terme fins a l’actualitat.

Aquesta activitat se centra en la campanya 2016-2017 “Treballs saludables per a totes les edats”. Llegiu tot el material i continguts del web i responeu les següents preguntes:

 1. Quins són els objectius principals de la campanya?
 2. Penseu que aquest tipus de campanya va ser realment efectiva? Raoneu la vostra resposta.

Tot i ser una resposta oberta, la solució ha de seguir les següents orientacions basades en els continguts del web i en els de l’apartat dels materials.

 1. La campanya 2016-2017 “Treballs saludables per a totes les edats” persegueix quatre objectius principals:
  • Promoure el treball sostenible i l’envelliment saludable des de l’inici de la vida laboral.
  • Evitar els problemes de salut al llarg de la vida laboral;
  • Facilitar vies perquè les persones treballadores gestionin la seguretat i la salut ocupacional en el context d’una mà d’obra que envelleix.
  • Fomentar l’intercanvi d’informació i bones pràctiques entre els països comunitaris.
 2. En els materials s’indica que les campanyes de prevenció han demostrat la seva eficàcia, sempre que es compleixin les següents condicions:
  • Han de ser específiques. La campanya “Treballs saludables per a totes les edats” inclou informació i materials específics per a cada col·lectiu: treballadors, empresaris, professionals de l’SST, Responsables d’RH, investigadors i responsables de la formulació de polítiques d’SST.
  • Han de donar missatges i/o instruccions positius. Només cal mirar el vídeo de Napo per confirmar que el missatge i/o instrucció és positiu:
  • Han de donar suport a actituds i coneixements existents. La campanya “Treballs saludables per a totes les edats” constata que: la població europea està envellint, treballar és beneficiós per a la salut sempre que es treballi en condicions d’SST correctes, una bona gestió d’SST incrementa la productivitat i eficiència.
  • Els missatges generalistes no són acceptats com a propis pel grup de treball. La campanya “Treballs saludables per a totes les edats” usa casos pràctics concrets i singulars que empatitzen amb els col·lectius implicats.
  • Han de formar part d’un conjunt d’accions preventives encaminades a integrar la seguretat com un principi estructural de l’empresa. La campanya “Treballs saludables per a totes les edats” forma part del conjunt d’accions preventives d’OSHA-EU, organisme que té per objectiu treballar per a la millora de les condicions de treball per tal que siguin llocs de treball més segurs, saludables i productius en benefici de les empreses, treballadors i governs dels països comunitaris; tot emmarcat en el foment de la cultura de la prevenció de riscos.

Anar a la pàgina anterior:
El pla de comunicació
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació