Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

  • Elaborar programes de prevenció de l’empresa, segons les necessitats preventives detectades, a partir de la planificació general preventiva i de la política de seguretat i salut de l’empresa.
  • Determinar els formats i els continguts que han d’incloure els documents necessaris per recollir, registrar i comunicar les dades i elaborar els informes sobre accidents, incidents, malalties, avaluació de riscos i auditories, segons la normativa aplicable a cada cas i referències tècniques.
  • Elaborar procediments de recollida de dades i de comunicació d’informació d’accidents, incidents, malalties i avaluació de riscos, a partir de procediments estàndard, de normes internes de comunicació de l’empresa i de la normativa vigent que correspongui.
  • Registrar dades d’accidents, incidents, malalties i avaluacions de riscos a partir dels documents i els procediments establerts.
  • Processar dades d’accidents, incidents i malalties a partir de dades registrades, segons procediments establerts i programes de processament de dades adequats.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències