Activitats

Actuar davant d'un accident de treball: assistència sanitària i notificació

L’objectiu d’aquesta activitat és aplicar correctament les actuacions dels tècnics davant un accident de treball (AT).

A partir del següent supòsit, digueu quines actuacions han de portar-se a terme.

Accident de treball a l'empresa TELTIC, SL

Dos operaris de l’empresa de comunicacions TELTIC, SL estaven fent uns treballs de connexió de cables a l’interior d’una petita i estreta cambra fosca de registre de telefonia, situada en el subsòl d’una de les grans avingudes d’un petit municipi català, en ple centre. El treball es va allargar durant dues jornades, al final de les quals, i sense haver acabat la tasca de les connexions, van ser destinats a un altre sector de la localitat.


L’endemà, un dels encarregats d’equips de TELTIC, SL i dos nous operaris es van traslladar a la mateixa cambra, a fi de comprovar les tasques que quedaven per acabar i concloure-les ells mateixos. Per accedir-hi van protegir la zona de la circulació viària amb les típiques tanques perimetrals i senyalització adient (indicant l’estretor del pas i la reducció de velocitat reglamentària).


L’encarregat i un dels operaris van entrar a la cambra de registre i el segon operari es va quedar a l’exterior esperant ordres. En arribar al final de la cambra, situada a 4,5 m per sota del nivell del sòl, l’encarregat i l’operari es van adonar que no disposaven de suficient il·luminació per comprovar les connexions inacabades. Així doncs, l’operari va usar l’encenedor per veure una mica millor la situació. Instantàniament es va produir una gran deflagració que els va ferir greument (cremades, pèrdua de consciència, cops en ser desplaçats per l’explosió) a tots dos i, fins i tot, l’operari de l’exterior va patir cremades d’inferior gravetat a causa de la flamarada sorgida a l’exterior.


Just en aquell moment arribava una furgoneta amb materials i el conductor, treballador de TELTIC, SL, va trucar a emergències de la Generalitat de Catalunya i va iniciar les actuacions de primers auxilis necessàries, atès en el petit municipi només hi ha un CAP.


Durant tota la setmana anterior a l’accident, la companyia del gas havia notificat a totes les empreses usuàries de canalitzacions subterrànies en la zona que havien estat alertats per una possible fuita de gas al centre de la ciutat, però que encara no n’havien localitzat el lloc exacte.

Les actuacions haurien de ser les següents:

 1. El cap superior immediat o gerència ha d’acompanyar els treballadors amb lesions greus al centre hospitalari més proper seguint les ambulàncies d’emergències.
 2. L’empresa ha de comunicar l’AT a l’Administració pública a través del portal CoNTA incloent-hi informació i dades:
  • del treballador, tant personals (nom, cognoms, sexe, DNI, etc.), com laborals (grup de cotització a la Seguretat Social, ocupació, antiguitat, lloc de treball, tipus de contracte, etc.).
  • de l’empresa, on s’ha d’especificar el nom i l’adreça, així com el seu codi de compte de cotització.
  • del centre de treball/lloc on han ocorregut els fets.
  • dels factors de risc i els agents materials causants de la lesió.
  • del pla de seguretat i salut de l’empresa.
  • assistencials, com ara tipus i descripció de la lesió, part del cos lesionada, metge que va assistir l’accidentat, tipus d’establiment sanitari i, sobretot, grau de lesió: lleu, greu, molt greu o defunció.
  • Dades econòmiques, com ara la base de cotització dels treballadors el mes anterior a l’accident i determinar-ne la base reguladora per a la prestació d’incapacitat temporal.
 3. El tècnic PRL (de l’empresa o de l’SPA) ha de fer l’informe d’investigació d’AT (l’art. 16.3 de l’LPRL obliga l’empresari “a investigar els fets que hagin produït un dany per a la salut dels treballadors i a detectar les causes d’aquests fets”). Aquest informe s’ha de posar en coneixement dels representants dels treballadors en matèria de PRL (si n’hi ha).
 4. L’AT ha de quedar registrat a l’administració de l’empresa per al seu tractament estadístic posterior (índex de sinistralitat).

Anar a la pàgina anterior:
Actuació en cas d'accident de treball
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació