Activitats

Identificació de riscos

L’objectiu d’aquesta activitat és fer una primera aproximació a la identificació de riscos en uns llocs de treball (triats pels estudiants) que seran propers per poder ser observats fàcilment mentre desenvolupen el seu treball en comerços i/o petites empreses de barri.

Utilitzant l’eina OIRA OIRA en català, identifiqueu els riscos a què pot estar sotmès un treballador o treballadora d’una perruqueria, una carnisseria o un treballador d’un comerç i/o petita empresa que conegueu.

Aquí teniu un llistat d’identificació de riscos d’una perruqueria de barri:

Llistat de riscos ( 219.9 KB )

Disposeu d’altres exemples i models a l’eina OiRA en català en el següent enllaç.

L'avaluació de riscos: grau de perillositat amb el mètode FINE

L’objectiu d’aquesta activitat és aplicar el mètode FINE per determinar el grau de perillositat o magnitud del risc d’una tasca d’un lloc de treball en una indústria.

Dades del lloc de treball d’operador de serigrafiat:

 • Ubicació: en un racó d’una nau industrial sense cap mena de separació física amb la resta d’àrees de treball de la nau. La nau és diàfana.
 • Característiques de la instal·lació de serigrafia: sistema d’aspiració insuficient i instal·lació elèctrica convencional sense cap mesura específica de seguretat.
 • Tasca: serigrafiar petites sèries de peces.
 • Periodicitat de la tasca: 1 dia complet (8 h) per setmana.
 • Risc detectat: risc d’incendi (durant el procés d’impressió podria produir-se una inflamació de la mescla amb vapors volàtils activada per diversos focus d’ignició —elèctrics, tèrmics o mecànics—; tot i que mai ha passat en aquest lloc de treball, sí que s’ha donat el cas en alguna altra indústria en el passat.
 • Danys esperats: cremades greus dels operaris.

La fórmula de càlcul del grau de perillositat segons el mètode FINE és:

 • Gp = Conseqüències x Exposició x Probabilitat

Aplicades en aquest cas i consultant les taules del mètode FINE, tenim:

 • Conseqüències: cremades greus (severitat entre seriosa i molt seriosa) ⇒ 10
 • Exposició: 1 dia (8 h) a la setmana (freqüència: ocasionalment) ⇒ 3
 • Probabilitat: possible ⇒ 3

Per tant, el càlcul final és:

 • Gp = 10 x 3 x 3 = 90

La interpretació del resultat consultant les taules del mètode FINE és la següent:

 • El grau de perillositat o magnitud del risc és 90. Segons la taula del mètode FINE és un risc notable i cal dur a terme una correcció urgent.

L'avaluació de riscos: mètode binari

L’objectiu d’aquesta activitat és aplicar el mètode binari per determinar el risc, el factor de risc, la seva probabilitat, les seves conseqüències i la seva magnitud en un lloc de treball d’una petita empresa, així com determinar el grau de prioritat de la intervenció (mesura preventiva/correctora).

Dades del lloc de treball d’ajudant de fuster en una ebenisteria familiar.

Una noia de 16 anys treballa en el taller d’ebenisteria del seu pare. La serra de cinta no té cap protecció. El pare creu que si en 20 anys no ha passat res… “Els bons ebenistes es mesuren per la quantitat de dits que li manquen a les mans”. Un dia, la noia rellisca a causa de les serradures del terra i cau sobre la serra de cinta; el braç esquerre xoca contra la fulla i s’hi fa un gran tall, sense arribar a l’amputació.

La taula resum del mètode binari és la següent:

Aplicat en aquest cas, tenim:

 • Factor de risc: serra de cinta sense protecció
 • Risc: cops i contactes amb elements mòbils de la màquina (la serra)
 • Probabilitat: alta
 • Conseqüències: greu (un gran tall)
 • Magnitud del risc: greu o important
 • Prioritat (de la mesura preventiva/correctora): alta

Anar a la pàgina anterior:
Avaluació de riscos laborals
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació