Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

  1. Elaborar procediments d’aplicació i millora contínua de la prevenció de les condicions, les operacions i els processos de treball, a partir de la planificació, la implantació, el control i la modificació de les mesures de prevenció.
  2. Elaborar programes de prevenció de l’empresa, segons les necessitats preventives detectades, a partir de la planificació general preventiva i de la política de seguretat i salut de l’empresa.
  3. Determinar les mesures i les modificacions i correccions que cal incorporar als sistemes de prevenció i seguretat, segons els resultats d’auditories internes de seguretat i mediambientals, a partir d’informes d’auditories externes.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències