Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

  1. Interpretar les funcions, les relacions i els fluxos d’informació que reben i emeten els departaments de l’empresa amb competències en prevenció de riscos, els representants laborals, la resta de departaments de l’empresa i els organismes i entitats relacionats amb la seguretat i la prevenció de riscos, a partir d’organigrames d’empresa i normativa en matèria de prevenció.
  2. Diferenciar els processos de producció de béns i serveis, segons els tipus de riscos que poden originar, els materials i les substàncies que hi intervenen i els equips i les instal·lacions que s’utilitzen.
  3. Interrelacionar els processos de producció de béns i serveis, els factors de risc presents, els sistemes de prevenció, els dispositius de control, els elements de seguretat i protecció i les normatives de prevenció i seguretat.
  4. Elaborar procediments preventius, integrant la prevenció en els processos productius.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències