Referències

Bibliografia bàsica

Abancens López, A. (1994). Organización empresarial (6a edició, vol. I). Sant Sebastià: Donostiarra.

Són dos volums sobre diversos aspectes d’organització de l’empresa. Molt interessants per a les persones que volen conèixer aquests aspectes. Estan ben il·lustrats.

Mintzberg, H. (1998). La estructuración de las organizaciones. Barcelona: Ariel.

Es tracta d’una referència clau a l’hora d’estudiar els diferents tipus d’organització empresarial.

Mintzberg, H. (1991). Diseño de organizaciones eficientes. Buenos Aires: El Ateneo.

És un estudi que tracta la manera com s’organitzen les empreses per assolir una estructura eficient.

OIT (1986). Introducción al estudio del trabajo. Ginebra: Organització Internacional del Treball.

És un llibre fonamental per conèixer l’estudi dels mètodes de treball i les representacions que se n’han fet. També tracta l’estudi de temps. Inclou bons gràfics.

Bibliografia complementària

Koontz, H. i Weihrich, K. (1994). Administración: una perspectiva global (10a edició). Madrid: McGraw-Hill.

Llibre complet per conèixer els aspectes contemporanis de l’administració de les empreses a escala gerencial.

Adreces d'interès

www.tuobra.unam.mx/publicadas/051031145604.html

És un treball fàcil de llegir en què es presenten uns principis de gestió per a l’excel·lència. Ens parla, primerament, de l’administració de l’empresa centrada en principis i, després, en comenta algunes regles: les cinc des, les cinc esses cap a l’excel·lència…

www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/03.htm

Només recomanem llegir-la per comprovar que els principis canvien de nom segons els països, però que mantenen el significat. És un document breu.

www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx

Ipyme ofereix serveis d’interès per a la petita i la mitjana empresa.

web.gencat.cat/ca/inici/

Pàgina del CIDEM (Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial), organisme que depèn del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat i que té com a missió impulsar el teixit empresarial català i potenciar-ne la competitivitat.

www.rmc.es

Web del Registre Mercantil Central.

www.emprendedores.es

Lloc web de la revista Emprendedores, on trobareu informació variada sobre el món empresarial.

www.camara.es/creacion-de-empresas/ventanilla-unica-empresarial-punto-de-atencion-al-emprendedor

Web de la cambra de comerç per a la tramitació necessària per crear empreses.

Pàgines webs d'eines per a l'elaboració de gràfics i diagrames

  • Lucidchart (www.lucidchart.com): és una eina per crear gràfics i diagrames que es poden compartir de manera col·laborativa.
  • PlantUML (www.planttext.com): és un projecte Open source (codi obert) que permet dibuixar automàticament diagrames.
  • Dia (Linux) (dia-installer.de/download/linux.html.es): aplicació informàtica per dissenyar diagrames que es poden exportar en diferents formats: EPS, PNG, JPENG…
  • Cacoo (cacoo.com): eina per crear tot tipus de diagrames, com ara mapes conceptuals, wireframes, diagrames de flux, etc. També permet la col·laboració en temps real.
  • Microsoft office Visio (products.office.com/es): eina de dibuix vectorial de Microsoft especialitzada en la creació de tot tipus de diagrames (d’oficines, de bases de dades, de flux, UML).
  • OmniGraffle (www.omnigroup.com/omnigraffle): creació de diagrames, gràfics i wireframes per a Mac OS X. Permet un disseny automàtic, assistit i manual. Disposa d’un manual en anglès.
  • OpenOffice Draw (www.openoffice.org/es/producto/draw.html): Draw proporciona eines per crear gràfics i diagrames, des d’un esborrany ràpid fins a un pla complex.
  • Mind42 (mind42.com): és una aplicació en línia gratuïta, ràpida i simple per construir mapes mentals.
  • Bubbl.us (bubbl.us): eina especialitzada en brainstorming.

Referències bibliogràfiques

Abancens López, A. (1994). Organización empresarial. Sant Sebastià: Donostiarra.

Alonso Julián, J. M. (2003). Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. Madrid: Santillana.

Anguera, A. i altres (2000). Organització de la producció. Tecnologia. Barcelona: Castellnou.

Burgos Becerra, F. i altres (2002). Formación y orientación laboral. Grado superior. Barcelona: Edebé.

De la Cruz, I. i altres (2002). Relaciones en el entorno de trabajo. Madrid: Santillana.

Elorduy Taubmann, J. M. (1998). Manual de la eficacia. Lleó: Everest.

Escalante, E. i altres (2003). Relaciones en el entorno de trabajo. Madrid: McGraw-Hill.

Joseph i Gual, J. i Freixenet i Bosch, M. A. (1998). Tecnologia. Organització industrial i processos de fabricació. Madrid: McGraw-Hill.

Kanawaty, G.(1986). Introducción al estudio del trabajo. Ginebra: OIT.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius
Anar a la pàgina següent:
L'empresa