Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta:

Quan parlem de processos i de procediments, podem afirmar que…

NúmPregunta
1

les dues paraules expressen el mateix concepte.

2

els procediments precedeixen els processos.

3

una vegada definits els procediments, s’ha d’optar per triar els processos.

4

una vegada definits els processos, s’ha d’optar per triar els procediments.

Exercici 2

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els processos són aquells processos que contribueixen directament a l’obtenció del .

2

Els processos són aquells processos que desenvolupen funcions de , de control…, sense constituir accions de la línia operativa de l’empresa .

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents amb relació a la normalització dels procediments:

NúmPreguntaResposta
1

Fer un estudi del treball tenint en compte tots els processos de l’empresa i definir i implantar procediments de treball: .

2

Identificar, avaluar i evitar els riscos, i adoptar mesures preventives: .

3

Augment de la confiança dels treballadors:

Exercici 4

Relacioneu els conceptes següents pel que fa als signes ASME:

NúmPreguntaResposta
1

Qualsevol acció humana o de màquina realitzada per transformar un producte o prestar un servei:

2

Desplaçament amb càrregues o sense: .

3

Retenció del procés productiu:

Exercici 5

Relacioneu els conceptes següents pel que fa als gràfics i diagrames més utilitzats :

NúmPreguntaResposta
1

Representació gràfica sense escala:

2

Activitats del procés sense indicació del temps: .

3

Indiquen moviment en el lloc de treball:

Exercici 6

Indiqueu si les opcions són vertaderes (V) o falses (F).

Normalment, a l’hora de fer els diagrames, s’hi respecten les normes tècniques següents.

NúmPreguntaVF
1

En el diagrama bimanual mai no s’indica el temps.

2

Per elaborar un croquis, no cal fer-ne la representació a escala.

3

En el simograma el temps es mesura en guiños.

4

En un diagrama sinòptic solen representar-se totes les operacions.

5

En un diagrama analític es representen les activitats d’operació i d’inspecció.

Exercici 7

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Causes que participen en l’accident de treball de manera visible i evident:

2

Comportaments imprudents del treballador: .

3

Errades en instal·lacions, materials, normativa o disseny del procés de treball:

4

Quelcom que falta o falla en l’organització:

Exercici 8

Pel que fa a les eines informàtiques de disseny de gràfics, relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Permet crear gràfics i diagrames que es poden compartir de manera col·laborativa:

2

Permet construir mapes mentals: .

3

Permet crear diagrames exportables en diferents formats:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Glossari de sigles