Annexos

Glossari de sigles

  • CE: Constitució espanyola
  • OIT: Organitzacio Internacional del Treball
  • LPRL: Llei de prevenció de riscos laborals
  • OMS: Organització Mundial de la Salut
  • LGSS: Llei general de la Seguretat Social
  • ET: Estatut dels Treballadors
  • RSP: Reglament dels Serveis de Prevenció
  • TSJ: Tribunal Superior de Justícia
  • TS: Tribunal Suprem
  • ETT: Empresa de treball temporal
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
L'organització de l'empresa