Activitats

Elements de l'empresa

L’objectiu d’aquesta activitat és relacionar els diferents elements que conformen una empresa.

L’empresa Destinacions, SL va iniciar la seva activitat empresarial fa quatre anys quan en Jaume Arderiu Pérez va decidir muntar una agència de viatges i complir el somni de poder compaginar la feina amb la seva passió per viatjar. Actualment, a l’empresa hi treballen sis agents de viatges, dues secretàries de direcció i dues persones que s’encarreguen del manteniment i la neteja de l’empresa. Defineix els elements que conformen una empresa. Quins elements conformen aquesta empresa?

Els elements que conformen una empresa són dos:

 • L’empresari: en Jaume Arderiu Pérez. L’empresari és tota persona física o jurídica, pública o privada, que controla i dirigeix el procés econòmic i pren les decisions necessàries per al bon funcionament de l’empresa. L’empresari és la persona que aporta el capital i fa, al mateix temps, les funcions pròpies de la direcció com ara organitzar, planificar, controlar i assumir riscos. No obstant això, no sempre coincideixen la figura de l’empresari i la del propietari.
 • Els treballadors: concretament sis agents de viatges, dues secretàries de direcció i dues persones que s’encarreguen del manteniment i la neteja de l’empresa. Els treballadors són el conjunt de persones que presten els seus serveis a l’empresa a canvi d’una compensació econòmica. Els treballadors estan sota el control i la direcció de l’empresari amb la finalitat de desenvolupar una activitat econòmica. Entre treballadors i empresari, hi ha una vincle que es denomina relació laboral, definida a l’article 1.1 del Reial decret 1/1995, de 24 de març.

Les empreses segons el sector d'activitat

L’objectiu d’aquesta activitat és diferenciar entre els diferents tipus d’empresa segons el sector d’activitat al qual pertanyen.

Assenyala de quin tipus d’empresa es tracta segons el seu sector d’activitat.

 1. Hostalet Rural, S. Coop.
 2. Assegurances Estalvi, SA.
 3. SEAT.
 4. Embutits de Vic, SL.
 5. Empresa dedicada a la mineria del carbó.
 6. Una explotació d’oliveres.

 1. Hostalet Rural, S.Coop.: sector terciari.
 2. Assegurances Estalvi, SA: sector terciari.
 3. SEAT: sector secundari.
 4. Embutits de Vic, SL: sector secundari.
 5. Empresa dedicada a la mineria del carbó: sector primari.
 6. Una explotació d’oliveres: sector primari.

Les empreses segons la seva forma jurídica

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les característiques de les societats mercantils.

Completa el següent quadre amb les característiques de cadascuna de les societats mercantils.

Anar a la pàgina anterior:
L'empresa
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació