Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

  1. Exposar l’origen de la normativa internacional que té per finalitat controlar els riscos dels treballadors a la seva feina.
  2. Reconèixer les normes internacionals més importants en matèria preventiva.
  3. Interpretar les condicions de prevenció i de seguretat que han de reunir els equips, instal·lacions de treball i processos, a partir de la normativa general i sectorial en vigor sobre prevenció de riscos i seguretat i de la informació tècnica i els manuals i fitxes sobre seguretat.
  4. Definir el marc jurídic espanyol en matèria de prevenció de riscos laborals.
  5. Identificar els òrgans i institucions internacionals més representatius relacionats amb la prevenció de riscos professionals: la Unió Europea i l’Organització Internacional del Treball.
  6. Identificar les responsabilitats legals derivades del no-compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos i seguretat.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències