Annexos

Organismes i institucions oficials europeus

Glossari de sigles

  • CE: Constitució Espanyola
  • OIT: Organitzacio Internacional del Treball
  • LPRL: Llei de Prevenció de Riscos Laborals
  • OMS: Organització Mundial de la Salut
  • LGSS: Llei General de la Seguretat Social
  • ET: Estatut dels Treballadora
  • RSP: Reglament dels Serveis de Prevenció
  • TSJ: Tribunal Superior de Justícia
  • TS: Tribunal Suprem
  • ETT: Empresa de Treball Temporal
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació