Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

  1. Identificar les condicions i els elements del treball que poden afectar la salut de les persones, segons el tipus d’activitat, les formes organitzatives de l’empresa i els materials, productes i equips dels processos de treball.
  2. Relacionar els efectes sobre la salut que es poden produir a la feina (accidents, incidents, malalties professionals i altres) amb les conseqüències personals, socials i econòmiques que originen.
  3. Interpretar els elements, les característiques, les aplicacions i les fases i operacions d’implantació i utilització dels sistemes i elements de prevenció i protecció que s’utilitzen per evitar, eliminar o minimitzar els riscos, a partir d’informació tècnica i normativa de prevenció.
  4. Diferenciar els avantatges i els inconvenients que presenten l’aplicació de tècniques preventives i la utilització d’equips i elements de protecció en una situació de treball.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències