Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Pel que fa a les responsabilitats i sancions en matèria preventiva…

NúmPreguntaVF
1

els factors de risc són elements de l’entorn del treball que poden ocasionar danys en la salut del treballador.

2

solament s’han d’avaluar els factors de risc professional que es poden evitar.

3

els equips de treball són un factor de risc derivat de les condicions de seguretat.

4

el soroll és un factor de risc derivat dels agents biològics.

5

la fatiga és una conseqüència del factor de risc d’organització del treball.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Definiu les condicions de treball específiques.

NúmPregunta
1

Fonts de riscos que solament es donen en una professió determinada.

2

Fonts de riscos que es donen en qualsevol professió.

3

L’accident o la malaltia que es produeix treballant.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Els agents materials poden ser causa de la majoria dels accidents de treball derivats de la falta de…

NúmPregunta
1

mesures d’higiene.

2

mesures de seguretat.

3

mesures organitzatives.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

La cohesió de grup és un factor psicosocial…

NúmPregunta
1

segons l’organització i les condicions de treball.

2

segons el tipus de treball.

3

general.

Exercici 5

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu les unitats de mesura amb les fonts d’energia corresponents:

NúmPreguntaResposta
1

Decibel (dB)

2

Lux (lx)

3

Sievert (Sv)

4

Hertz (Hz)

Exercici 6

Completeu els mitjans d’extinció següents amb la definició que hi escau.

NúmPregunta
1

són d’us exclusiu dels bombers i estan formades per una conducció normalment buida.

2

són aparells que contenen un agent o una substància extintora que pot ser projectada i dirigida sobre el foc per pressió interna.

3

són instal·lacions fixes contra incendis amb punts de presa d’aigua que han d’estar muntades en un suport rígid.

4

són diospositius d’extinció automàtica distribuïts pel sostre del local i que s’accionen amb la calor produïda per un incendi.

Exercici 7

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu els diversos tipus d’incendis amb els tipus d’extintors correctes per sufocar-los:

NúmPreguntaResposta
1

Incendis ocasionats per teixits

2

Incendis en presència d’electrodomèstics

3

Incendis causats per metalls

4

Incendis amb gas natural

Exercici 8

Relacioneu els següents factors de risc amb els riscos que poden originar:

NúmPreguntaResposta
1

Instal·lacions elèctriques defectuoses

2

Manca d’il·luminació reparant rellotges

3

Presència de virus

4

Tasca repetitiva amb braç alçat per sobre de l’espatlla

Exercici 9

Relacioneu els següents riscos amb els danys que poden originar:

NúmPreguntaResposta
1

Risc de contacte elèctric

2

Risc de fatiga visual

3

Risc de malaltia infecciosa

4

Risc de trastorn musculoesquelètic (TME)

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Els equips de protecció individual tenen com a objectiu…

NúmPregunta
1

protegir parts del cos exposades directament al risc.

2

impedir que el treballador pugui accedir a certes parts de les màquines.

3

impedir el pas del corrent elèctric.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos