Referències

Bibliografia bàsica

Martínez Goikolea, E. i altres (2009). Formació i Orientació Laboral. Grau superior. Madrid: MacMillan.

Manual del mòdul de Formació i Orientació Laboral que recull alguns conceptes bàsics que s’hi treballen, amb propostes d’activitats.

Burgos Becerra, F. (2004). Formació i Orientació Laboral. Grau superior. Barcelona: Edebé.

Activitats interessants. Comentari de sentències.

Diversos autors (2007). Relacions en l’àmbit de treball. Barcelona: Edebé Català.

Manual del crèdit Relacions en l’àmbit de treball que recull els conceptes bàsics que s’hi treballen: comunicació, gestió de persones, conflictes, equips de treball…

Hidalgo, M. L. (2005). Relaciones en el entorno de trabajo. Madrid: Editex.

Manual del crèdit Relacions en l’àmbit de treball que recull els conceptes bàsics que s’hi treballen: comunicació, gestió de persones, conflictes, equips de treball…

Bibliografia complementària

Porret Gelabert, M. (2006). Recursos humanos. Pozuelo de Alarcón: ESIC.

És un llibre molt recomanable per a consultes sobre grups i equips de treball i motivació.

Contingut bàsic i casos pràctics interessants.

Robbins, S. (2004). Comportamiento organizacional. Naucalpan de Juárez (Mèxic): Prentice Hall.

És un llibre molt recomanable per a consultes sobre grups i equips de treball.

Referències bibliogràfiques

Alcover de la Hera, C. M. i altres (2004). Introducción a la psicologia del trabajo. Madrid: McGraw-Hill.

Ballenato Prieto, G. (2005). Trabajo en equipo. Dinámica y participación en los grupos (cap. 1). Barcelona: Pirámide.

Bueno Campos, E. Organització i direcció d’empreses I. Barcelona: UOC.

Carnoy, M. (2001). El trabajo en la era de la información. Madrid: Alianza Editorial.

Castells, M. (1998). “Globalización, tecnología, trabajo, empleo y empresa. El nuevo tipo de trabajo”. La Factoria (núm. 7, octubre). Santa Coloma de Farners.

Gasalla, J. M. (2006). La nueva dirección de personas. Marco paradójico del talento directivo. Madrid: Pirámide.

Llibre d’un autor de referència en l’àmbit dels recursos humans en què expressa de manera molt amena i amb un llenguatge molt entenedor les últimes tendències en la direcció de persones.

Guitert Catasús, M.; Barajas Frutos, M. Les tecnologies de la informació i la comunicació. Barcelona: UOC.

Katz, D.; Khan, R. (1986). Psicología social de las organizaciones. Mèxic: Trillas.

Muñoz, C.; Zaragoza, C. (2003). Didáctica de la Educación Infantil. Barcelona Ed. Altamar (pàg. 190).

Es tracta d’un manual sobre l’educació infantil, els seus orígens, diferents corrents pedagògics i psicològics, etc.

Secades, A. (2007). “Progresar en la empresa”. El País (8 d’abril). Secció “Negocios”.

Triado, X.; Gallardo, E. (2007). “Cuando el trabajo en grupo no es sólo un grupo de trabajo”. Capital Humano (núm. 206, gener, pàg. 98-102).

Valverde Aparicio, M. (2002). Recursos Humans I. Barcelona: UOC.

Manual de l’assignatura de Recursos humans de la UOC, que s’introdueix en els conceptes bàsics de gestió del funcionament de les persones a l’organització.

Adreces d'interès

http://www.barcelonactiva.es/barcelonactiva/cat/

Es tracta d’una pàgina on trobareu informació que us ajudarà tant en la cerca d’una feina com en l’exercici d’aquesta amb consells i tècniques per treballar en grup i organitzar reunions de treball.

http://www.losrecursoshumanos.com/

És un portal que tracta sobre diversos temes relacionats amb els recursos humans a l’empresa. Hi trobareu articles d’interès i exemples de casos pràctics.

http://www.administracion.es

En aquesta pàgina trobareu tota la informació relacionada amb l’Administració de l’estat. Es defineix com el portal del ciutadà.

http://europa.eu/eu-life/work-pensions/index_es.htm

Pàgina que permet l’accés a la xarxa de cooperació en matèria d’ocupació en la Unió Europea.

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Web de la Comissió Europea. Podeu descarregar el model del currículum europeu Europass i el passaport de llengües.

http://www.gencat.cat

Web de la Generalitat de Catalunya, des del qual podrem accedir directament als diferents departaments.

http://www.idescat.es

Web de l’estadística oficial de Catalunya.

http://www.ine.es

Web de l’Institut Nacional d’Estadística. Entre altres informacions hi trobarem les variacions de l’índex de preus al consum i les taxes de l’atur actualitzades.

http://www.inem.es

Web del servei públic d’ocupació estatal. Hi trobarem, entre altres, la informació de les prestacions d’atur.

http://www.mec.es

Web del Ministeri d’Educació i Ciència. Hi podrem trobar estudis fora de l’àmbit educatiu de Catalunya.

http://www.empleo.gob.es/index.htm

Web del Ministerio de empleo i Seguridad Social. Hi podrem accedir a la guia laboral i d’afers socials electrònica que edita aquest ministeri.

http://www.xtec.es

Web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Hi trobarem informacions diverses de l’àmbit educatiu.

Portals d'ocupació

http://www.infojobs.net

És una de les primeres borses privades d’ocupació a Europa.

http://www.laboris.net

És una borsa privada d’ocupació que pertany al grup Anuntis Segonama.

http://www.monster.es

Es tracta d’un portal de selecció, contractació i recerca de feina en l’àmbit internacional.

http://www.trabajos.com

Es tracta d’un portal especialitzat en la recerca de feina.

http://www.infoempleo.com

Es tracta d’un portal especialitzat en la recerca de feina.

Adreces relacionades amb la recerca de feina catalogades de manera específica segons el sector

http://www.tecnoempleo.com

Sector tecnològic, de telecomunicacions i informàtica

http://www.primerempleo.com

Està adreçat a estudiants i persones que acaben d’obtenir un títol

http://www.trabajofreelance.com

Adreçat a professionals i tècnics especialitzats

http://www.turijobs.com

Hostaleria i turisme.

Anar a la pàgina anterior:
Mapa conceptual
Anar a la pàgina següent:
L'exercici professional