Introducció

Aquesta unitat us introduirà en el món del treball; per a això, començareu treballant el vostre perfil professional, tant des del punt de vista del perfil professional exigible com del disponible. Un cop descobriu el perfil professional necessari per arribar a ser allò que us heu proposat, us haureu de plantejar l’itinerari formatiu que us permetrà aconseguir-ho en un projecte professional-que ja fa temps que heu iniciat i que us duu en la vida activa i en l’exercici professional.

El vostre present i el vostre futur estan relacionats, atès que aquest últim depèn del que feu en el present. Com a alumnes d’un cicle formatiu, ja esteu rebent una formació inicial orientada cap a un camp professional en què desenvolupareu l’activitat laboral. És necessari que conegueu amb més precisió la professió escollida i que la relacioneu amb la formació que esteu rebent. Relacionar treball i formació serà un dels objectius d’aquesta unitat. Un cop avaluades les capacitats pròpies i establert un projecte professional amb l’itinerari formatiu corresponent, és necessari plantejar-se la incorporació al món del treball i analitzar la situació del projecte professional en el mercat laboral.

A fi de fer-vos més fàcil la incorporació a un lloc de treball, us ajudarem a conèixer el món laboral i els mecanismes d’accés; a partir d’aquí, ens plantejarem com organitzem la cerca d’un lloc de treball. Volem, doncs, que feu el camí cap a la vostra incorporació al món del treball analitzant la situació del vostre propi projecte professional en el mercat laboral, les vies d’incorporació al treball i les formes d’exercici professional.

En l’apartat “L’exercici professional” analitzareu el perfil professional de la professió que heu escollit i elaborareu el vostre projecte professional.

En l’apartat “El mercat laboral i la cerca d’ocupació” us plantejareu les maneres de treballar i d’exercir la professió que es donen en el mercat laboral i aprendreu a diferenciar les condicions de treball de qui treballa per compte propi del qui treballa per compte d’altri.

Treballareu la situació de la professió que heu escollit, que és la del cicle formatiu que esteu estudiant, en el mercat laboral i haureu de buscar feina utilitzant totes les tècniques que heu estudiat participant en un procés de selecció.

En l’apartat “Treball en equip i negociació” estudiareu un tema que és d’una gran importància amb vista a la productivitat i a la relació de les persones en el si de l’empresa: el treball en grup. Ho fareu des dels conceptes teòrics fins a l’aprofitament pràctic.

Per assolir els coneixements que anireu adquirint, us suggerim que aprofundiu en la matèria treballant les activitats i els exercicis d’autoavaluació que trobareu en el material en suport informàtic.

Anar a la pàgina següent:
Resum