Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

L’equip de treball…

NúmPregunta
1

es pot definir com el conjunt de persones que interactuen mútuament, de tal manera que cada persona influeix en tots els altres membres, i a la vegada és influïda per ells.

2

és un conjunt de persones que tenen capacitats i habilitats complementàries, i que comparteixen responsabilitats; els integrants de l’equip han de treballar de manera cooperativa amb la intenció d’arribar a un objectiu final prèviament planificat i assumit per tots els membres del grup.

3

és sinònim de grup de treball.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Els estereotips que es troben en els grups…

NúmPregunta
1

són els diferents tipus, caràcters i personalitats que hi ha dins d’un grup.

2

és un sistema de treball en equip.

3

és un sistema de treball en grup.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Una negociació tàcita és aquella…

NúmPregunta
1

en què alguna de les persones que hi intervé no té consciència que està negociant.

2

en què l’intercanvi d’ofertes entre les dues parts s’explicita i totes dues parts en són conscients.

3

en què una de les parts no té coneixement que s’està negociant o desconeix la possibilitat de fer-ho sobre algun dels elements de la negociació.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Una negociació entre dos veïns per decidir si es posa o no ascensor a l’escala és…

NúmPregunta
1

una negociació mixta o de suma positiva.

2

una negociació de pèrdues/guanys o suma zero.

3

un joc de pura coordinació.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Una negociació entre els membres d’una parella que volen sortir junts però que un vol anar al cinema i l’altre a sopar és…

NúmPregunta
1

una negociació mixta o de suma positiva.

2

una negociació de pèrdues/guanys o suma zero.

3

un joc de pura coordinació.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Dos amics que van a la platja i acorden un punt on trobar-se és…

NúmPregunta
1

una negociació mixta o de suma positiva.

2

una negociació de pèrdues/guanys o suma zero.

3

un joc de pura coordinació.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Quan una persona que vol vendre el seu habitatge demana un preu molt més alt del que realment pretén obtenir-ne segons les condicions del mercat, està utilitzant la tècnica…

NúmPregunta
1

de l’engany.

2

de l’ancoratge.

3

de la primera oferta.

4

de manipulació dels punts focals.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Quan una persona ofereix per un bé determinat una quantitat molt baixa segons el preu de mercat a una altra que en desconeix el valor real, s’està utilitzant la tècnica…

NúmPregunta
1

de l’engany.

2

de l’ancoratge.

3

de la primera oferta.

4

de manipulació dels punts focals.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Una persona que dóna una informació falsa sobre l’objecte de la negociació a una altra (“aquest pis és molt tranquil”, quan està situat al costat d’un bar de copes nocturn), està utilitzant la tècnica…

NúmPregunta
1

de l’engany

2

de l’ancoratge

3

de la primera oferta

4

de manipulació dels punts focals

Exercici 10

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu les diverses definicions amb el concepte al qual fan referència.

NúmPregunta
1

És aquella en la qual les dues parts no poden guanyar alhora, ja que el que guanya una ho perd l’altra.

2

És aquella en la qual les dues parts volen aconseguir el mateix, ja que només tenen interessos comuns.

3

És aquella en què entre les parts indicades hi ha elements de conflicte i elements de coordinació.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta.

La negociació cooperativa segons la tècnica de la Universitat de Harvard es fonamenta a…

NúmPregunta
1

separar les persones del problema.

2

centrar-se en els interessos i no en les posicions.

3

inventar-se opcions en benefici mutu.

4

utilitzar criteris objectius.

5

Totes les anteriors són correctes.

Exercici 12

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Les funcions que tenen els grups en l’entorn de treball són…

NúmPreguntaVF
1

resolució de problemes.

2

implantació de decisions.

3

descoberta del medi natural i social.

4

socialització.

Exercici 13

Trieu l’opció correcta.

El treball en grup comporta que…

NúmPregunta
1

la responsabilitat es dilueix.

2

les decisions són més lentes.

3

la responsabilitat es dilueix i les decisions són més lentes.

4

Cap de les anteriors és correcta.

Exercici 14

Trieu l’opció correcta.

L’equip de treball…

NúmPregunta
1

com més nombrés sigui més eficient serà.

2

sempre genera resultats més eficients que el treball individual.

3

és més eficient si els membres tenen habilitats complementàries entre si.

4

no genera sinergia.

Exercici 15

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

L’equip de treball veu afectada la seva eficàcia…

NúmPreguntaVF
1

per l’ambient intern.

2

per la cohesió.

3

per l’ambient extern.

4

pel lideratge.

Exercici 16

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

La persona que coordina un grup de treball té la funció…

NúmPreguntaVF
1

de fixar els objectius del grup.

2

d’intentar incrementar la cohesió.

3

de crear un bon ambient de treball.

4

d’exercir una funció de lideratge.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos