Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions:

L’oferta de treball…

NúmPreguntaVF
1

està formada per totes aquelles persones que volen treballar.

2

augmenta quan creixen els salaris.

3

està formada per totes aquelles persones que volen i poden treballar.

4

està formada pels llocs vacants a les empreses.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

La taxa d’atur es calcula…

NúmPregunta
1

dividint la població ocupada per la població desocupada i multiplicant-ho per 100.

2

dividint la població desocupada pel total de la població activa i multiplicant-ho per 100.

3

dividint la població activa per la població en edat activa i multiplicant-ho per 100.

4

dividint la població desocupada pel total de la població en edat activa i multiplicant-ho per 100

Exercici 3

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu els diferents sectors d’ocupació amb el desenvolupament que han tingut a la nostra societat:

NúmPregunta
1

Serveis de la vida quotidiana: .

2

Serveis del lleure i la cultura: .

3

Serveis del medi ambient: .

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

La gestió de la diversitat en el món laboral té a veure amb…

NúmPregunta
1

les minories ètniques, el gènere, les discapacitats físiques i psíquiques i l’edat.

2

les diferents professions.

3

els diferents països.

4

les diferents cultures.

Exercici 5

Ordeneu de manera correcta les parts d’una carta de presentació.

NúmPregunta
1

2

3

4

5

6

7

8

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Quina de les accions següents no seria pròpia de la cerca de treball en una empresa privada?

NúmPregunta
1

Enviar el currículum a diverses adreces d’Internet.

2

Consultar les ofertes de treball que hi ha en la premsa diària i especialitzada en ofertes de treball.

3

Consultar el butlletí oficial corresponent (BOE, DOC, BOP, etc.).

4

Assistir a entrevistes de treball.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

La forma d’ocupar actualment un lloc de treball a l’Administració pública pot ser com a…

NúmPregunta
1

funcionari o interí.

2

funcionari de carrera o eventual.

3

funcionari de carrera, eventual o interí.

4

funcionari o personal laboral.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

El sistema d’accés a l’ocupació pública anomenat concurs oposició consisteix en…

NúmPregunta
1

una prova específica sobre un temari i la qualificació d’uns mèrits.

2

la valoració únicament dels mèrits segons el barem de la convocatòria.

3

un conjunt de proves selectives, teòriques o pràctiques, relacionades amb el lloc de treball.

4

una prova específica sobre un temari i una entrevista individual.

Exercici 9

Marqueu al costat de cada una de les proves següents: V si s’utilitzen per al test d’intel·ligència, i F si s’utilitzen per al test de personalitat.

NúmPreguntaVF
1

Test de capacitat numèrica.

2

Test de memòria.

3

Test de conducta.

4

Test d’expressió.

5

Test de raonament.

Exercici 10

Marqueu sí al costat dels consells següents que siguin correctes per a una entrevista de treball i no al costat dels que no ho siguin.

NúmPreguntaVF
1

Evitar el nerviosisme.

2

Contestar amb monosíl·labs.

3

No parlar malament d’altres llocs de treball.

4

Explicar també els defectes.

5

Deixar que l’entrevistador pregunti però no fer-li cap pregunta.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta:

L’exercici professional es pot desenvolupar de dues maneres:

NúmPregunta
1

Treball autònom i autoocupació.

2

Treball autònom i empresari individual.

3

Treball per compte propi i treball per compte d’altri.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos