Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions:

El perfil aptitudinal…

NúmPreguntaVF
1

de cada persona apareix en el moment del naixement.

2

està relacionat amb les capacitats que caracteritzen les persones.

3

està relacionat amb el grau d’aprenentatge de cada persona.

4

està constituït pel conjunt d’activitats que una persona voldria fer.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

A l’hora d’avaluar el perfil personal, cal que us fixeu en:

NúmPregunta
1

El coneixement d’un mateix des del punt de vista dels interessos i capacitats propis, dels valors professionals propis i de la personalitat pròpia.

2

El coneixement d’un mateix des del punt de vista professional i personal.

3

El coneixement de les possibilitats de modificar el vostre caràcter.

4

Les capacitats que heu assolit i les que podeu assolir.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta:

El perfil professional exigible és…

NúmPregunta
1

allò que és necessari saber fer per desenvolupar una feina de manera competent.

2

allò que s’ha d’adquirit per tenir competència en una professió.

3

allò que et dóna l’experiència professional o l’exercici de la professió.

4

allò que et dóna l’experiència personal al llarg de la vida.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta:

La relació entre el perfil professional exigible i el perfil professional disponible es pot representar mitjançant…

NúmPregunta
1

la competència adquirida.

2

la competència exigida.

3

el professiograma.

4

el formaciograma.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta:

Amb l’itinerari formatiu…

NúmPregunta
1

adaptem el perfil professional al perfil personal.

2

adaptem el perfil personal al perfil professional.

3

adaptem el perfil acadèmic al perfil personal.

4

adaptem el perfil personal al perfil acadèmic.

Exercici 6

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

El constitueix allò que se sap fer i allò que un és capaç de fer en un moment determinat.

2

Plantejar-se què es vol ser i triar la professió que es vol exercir és definir el .

Exercici 7

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

La formació s’imparteix dins del sistema educatiu.

2

La formació té com a objectiu principal la formació de persones en situació d’atur.

3

La formació capacita les persones per exercir una professió.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions:

L’Institut Català de les Qualificacions…

NúmPreguntaVF
1

és un organisme independent del Departament d’Educació.

2

és l’organisme encarregat de caracteritzar individualment cada lloc de treball.

3

està estructurat en cinc grans àrees.

4

acredita les competències adquirides tant per l’experiència laboral com acadèmica.

Exercici 9

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions:

Les qualificacions professionals…

NúmPreguntaVF
1

estan estructurades en unitats de competències.

2

ens indiquen aquelles competències necessàries per desenvolupar una professi.

3

estan agrupades en dues famílies professionals.

4

a Catalunya estan recollides en un catàleg propi.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

L’Europass és…

NúmPregunta
1

una duana educativa.

2

un sistema que permet l’accés a la formació o a un treball en qualsevol dels estats membres.

3

un sistema que permet únicament l’accés a la formació en qualsevol dels estats membres.

4

un sistema que permet únicament l’accés a un treball en qualsevol dels estats membres.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos