Activitats

Perfil personal

L’objectiu d’aquesta activitat és que us conegueu a vosaltres mateixos tant des del punt de vista personal com des de la perspectiva de com us veuen les altres persones.

Reflexioneu sobre cadascuna de les qualitats que es relacionen en la taula adjunta i feu una valoració tot puntuant de l’1 al 5. Després intenteu que alguna persona que us conegui us faci una altra valoració. Compareu totes dues valoracions.

Qualitats personals Valoració
Pròpia Externa
Imatge externa Aspecte general
Higiene
Saber estar i comportar-se
Responsabilitat Capacitat de decisió
Capacitat de reflexió
Recerca de la perfecció
Seguretat
Agressivitat
Dedicació
Compromís amb el treball
Treball en equip
Emocions Capacitat per expressar les emocions
Capacitat per controlar les emocions
Comunicació To
Capacitat d’expressió
Fluïdesa
Capacitat de negociació

Perfil professional exigible

L’objectiu d’aquesta activitat és que apliqueu els coneixements adquirits amb relació al perfil professional exigible a la professió que exercireu amb els estudis que esteu cursant.

Busqueu a Internet el perfil professional del cicle que esteu cursant per comprovar quins requeriments us demanarà el món laboral.

Us proposem dues adreces per fer la cerca:

Formes d'exercici professional

L’objectiu d’aquesta activitat és que sapigueu com s’exerceix la professió que esteu cursant en aquest cicle formatiu.

Busqueu en diaris o revistes diferents ofertes de feina per comprovar com es pot exercir la professió que esteu cursant en aquest cicle formatiu.

El currículum Europass

L’objectiu d’aquesta activitat és que coneixeu el currículum Europass i els recursos de què disposa a Internet.

Indiqueu què és el currículum Europass i on es pot trobar.

Us podeu ajudar d’algunes de les pàgines web recomanades a l’apartat d’adreces d’interès.

Es tracta del format d’un currículum que serveix per a tots els estats membres de la Unió Europea.

Es poden trobar a diferents adreces web, com ara:

La xarxa EURES

L’objectiu d’aquesta activitat és que conegueu els recursos de que disposem a Internet de cara a la cerca de feina en qualsevol país de la Unió Europea.

Busqueu a Internet el portal EURES i feu una sinopsi de tots els aspectes que considereu interessants per a la cerca de feina a diferents països de la Unió Europea.

Anar a la pàgina anterior:
L'exercici professional
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació