Empresa i iniciativa emprenedora

Transversal
 • Coordinació
 • Maria Teresa Montoliu Monfort
 • Redacció
 • Montserrat Boyero Martín
 • Miren Itziar López Lorenzo
 • Manuel Martínez Jiménez
 • Tomás Ramírez Pérez
 • Juan José Rodríguez Gómez
 • Adaptació
 • Maria Teresa Montoliu Monfort
 • Mercè Sitges Querol
 • Transversal
 • W.CFGX.TRAN.EIE/0.12
 • CFGM - Transversal
© Departament d'Educació
Primera edició: Setembre de 2006
Última actualització: de setembre 2023

Taula de Continguts