Introducció

El massatge infantil s’ha de definir com un art antic que implica una connexió profunda amb l’infant, un art que ajuda a comprendre el seu llenguatge no verbal i a respondre’l de forma respectuosa a les seves demandes. En definitiva és un art que es basa en el contacte pell a pell com a eina de comunicació, relació i afecte entre el nen i els seus cuidadors (Maria Femenias Andreu).

La unitat “El massatge infantil” pretén donar uns coneixements bàsics i senzills del massatge infantil, tot parlant dels seus orígens i de les diferents tècniques bàsiques que el conformen. També s’introduirà de forma molt bàsica aspectes referits a la preparació de l’infant i del/de la professional tant des del punt de vista procedimental com de les actituds que es posen en joc en el moment de la seva realització.

És important no només treballar els continguts descrits en aquesta unitat sinó també reflexionar sobre les imatges del vídeo que s’ha proposat i establir la seva interrelació. Les activitats que s’han proposat us ajudaran a definir-la.

Així mateix, es descriu com s’introdueix aquest contingut dins de les unitats de programació com un element d’intervenció educativa més a treballar dins de l’aula.

Anar a la pàgina següent:
Referències