Annexos

El massatge a l'escola

A continuació us presentem l’exemplificació d’una unitat de programació sobre el massatge infantil desenvolupada per Mònica Bosch, especialista en massatge infantil i membre de l’Associació Espanyola de Massatge Infantil. En aquesta es desplega, en primer lloc, la unitat de programació pròpiament dita, i tot seguit es donen les indicacions bàsiques de com introduir el massatge a l’aula. Després es presenta una graella d’observació, i es descriu un compte com a exemplificació del tipus a utilitzar. Finalment, es fa una descripció d’un racó d’aula referit al massatge.

 • Temporalització: 7 mesos
 • Justificació de la unitat: aquesta unitat de programació va dirigida a infants de 2 – 3 anys.

L’activitat s’iniciarà cap al mes de novembre, un cop els infants ja estiguin adaptats del tot a l’escola, als companys, a la mestra i a l’auxiliar, i anirà variant al llarg de tot al curs.

Caldrà dividir el grup en dos subgrups.

S’iniciarà amb jocs i contes, seguidament s’introduirà el massatge a través del joc simbòlic i s’acabarà el curs realitzant el massatge directe.

Amb els massatges es treballen totes les àrees del currículum: descoberta d’un mateix; descoberta de l’entorn natural i social; intercomunicació i llenguatges.

El principal objectiu d’aquesta programació és l’atenció individualitzada a l’infant, el reconduir emocions i situacions, ensenyar i aprendre a canalitzar els sentiments.

La metodologia serà individualitzada per a cada infant oferint un moment d’intimitat, respecte, seguretat i comunicació.

Continguts de procediments

 • Descoberta d’un mateix
  • Percepció, expressió i manifestació dels diferents estats emocionals.
  • Relaxar-se amb el tacte.
  • Experimentació de les diferents sensacions produïdes pels objectes I materials damunt la pell.
  • Descoberta segmentaria de les diferents parts del cos.
  • Imitació de sons i moviments.
 • Descoberta de l’entorn natural i social
  • Reconeixement dels diferents elements i materials amb els que es fa el massatge.
  • Experimentació amb els diferents materials i elements amb els que es fa el massatge.
  • Joc, interacció i manipulació amb els diferents objectes i material del racó.
  • Hàbits de convivència.
 • Llenguatge verbal
  • Percepció de cançons i contes.
  • Imitació de paraules i sons.
  • Associació de moviments amb les paraules i els sons.
  • Aplicació de diverses formes de comunicació utilitzant diferents llenguatges: gest, mirades, expressió…
  • Percepció de músiques tranquil·les que conviden a la relaxació.

Continguts de fet i conceptes

 • Descoberta d’un mateix
  • Noció del propi cos.
  • Esquema corporal: Coneixement del cos i de les característiques personals.
  • Les possibilitats perceptives del cos.
  • Reconeixement de les pròpies possibilitats i límits.
 • Descoberta de l’entorn natural i social
  • Coneixement de certes qualitats dels objectes utilitzats: tou / dur; suau / aspre; fred / calent…
 • Llenguatge verbal
  • Denominació dels materials i elements més utilitzats durant la sessió.

Continguts d'actituds

 • Descoberta d’un mateix
  • Curiositat pel massatge que s’inicia.
  • Iniciativa amb la demanda del tipus de massatge.
  • Col·laboració en la realització del massatge.
  • Satisfacció pel massatge en tots els seus aspectes (tàctils, musicals, verbals…).
  • Descobrir el plaer d’experimentar de noves sensacions amb els diferents materials.
  • Adaptació a saber esperar el seu torn.
  • Desig de descobrir, curiositat.
 • Descoberta de l’entorn natural i social
  • Relació afectiva amb l’adult.
  • Relació afectiva amb els companys.
  • Curiositat i interès per manipular els elements del racó.
  • Acceptació de normes socials respecte l’ús del racó.
 • Llenguatge verbal
  • Interès per verbalitzar les pròpies emocions.
  • Sensació de plaer i de benestar a través del sentit del tacte, auditiu i visual.
  • Actitud d’atenció i d’escolta dels sons, de la parla, dels gestos.

Continguts didàctics

 • Arribar a mantenir una relació afectiva amb l’adult.
 • Gaudir del massatge i dels jocs associats.
 • Aprendre a relaxar-se.
 • Aconseguir centrar l’atenció en el massatge i mantenir-lo cada vegada més temps.
 • Associar els moviments a paraules o sons.
 • Experimentar diferents sensacions.
 • Expressar els diferents estats d’ànim.
 • Imitar alguns moviments.
 • Identificar els diferents estats corporals.
 • Identificar parts concretes del cos.
 • Mostrar iterés pel racó.
 • Memoritzar i repetir sons o paraules.
 • Gaudir del silenci i de la música tranquil·la.
 • Habituar-se a compartir l’adult.
 • Respectar els companys.
 • Respondre positivament a l’espera del seu torn.
 • Respectar el material del racó.

Activitats d'ensenyament - aprenentatge

Començareu demanant als infants que s’adonin d’alguns aspectes del massatge, per exemple, “després del bany, els pares us posen crema? o oli?”; “algun cop us han fet un massatge? us ha agradat?”.

Amb aquestes preguntes es vol iniciar un petit debat introductori al massatge. A partir d’aquí s’iniciaran les sessions de massatge de forma individualitzada.

 • Caldrà disposar d’un racó de fer massatges. Aquest espai haurà de ser acollidor, recollit i que convidi a relaxar-se, decorat amb imatges i fotografies d’infants fent i rebent massatges.
 • Caldrà un parell o tres de matalassos al terra on es puguin estirar per rebre i donar massatges (per fer-ho més agradable caldrà que estiguin coberts amb un llençol o protector) i coixins. Es pot tenir un mirall on els infants es puguin veure reflectits i veure el que se’ls està fent.
 • L’ambient haurà de ser relaxat i respectuós, l’educador o l’educadora haurà de parlar amb un to suau i agradable, posant molta atenció a les respostes de l’infant envers al tacte i a la seva comunicació verbal i no verbal.

Vegeu la documentació adjunta: “Com iniciar el massatge a l’aula. Contes a la pell. Joc simbòlic. Jocs de falta”. Pel que fa al material a emprar i l’espai on es farà vegeu també la documentació adjunta.

Activitats d'avaluació

L’avaluació ha de ser individualitzada. Es prendrà nota de les reaccions dels infants davant el tacte, i la seva actitud davant el massatge, amb els adults i amb els companys de l’aula així com amb el material del racó i el propi racó. També anotarem els seus progressos i el seu comportament.

S’avaluarà també la vostra actitud i les actuacions per tal d’analitzar la vostra activitat docent. Es farà una observació lliure i una altra de sistemàtica (la plantilla de la graella d’observació la trobareu més endavant).

La introducció del massatge a l'aula

La introducció del massatge a l’aula s’ha de fer de forma gradual i tot respectant cadascun dels infants, els seus gustos, desitjos i moment evolutiu. Sempre els heu de demanar si volen o no rebre un massatge i respectar-ne la resposta. Preguntar-los on el volen i com el volen.

Al tercer trimestre podran escollir un joc – massatge, un conte - massatge, que els convertim en…, o el massatge directe. Si escullen aquest darrer caldrà ser molt respectuós, preguntar en quina part del cos el volen, si es volen treure la roba de la zona on li fem el massatge… i la persona que fa el massatge haurà d’estar atent a l’infant i saber parar quan comença a no voler més massatge.

Abans d’iniciar el massatge directe a l’aula és convenient informar els pares i demanar-los una autorització per escrit (es pot fer una circular informativa) i recordar que la panxa a l’aula no la toquem mai!!.

Iniciareu la introducció del massatge com un joc i, poc a poc, acabareu el curs tot fent massatges als infants.

L’ordre a seguir seria aquest:

 • Primer trimestre. Jocs de falda. Jocs de falda amb massatge. Jocs a l’esquena. Iniciar els contes a la pell.
 • Segon trimestre. Jocs de falda amb massatge. Jocs a l’esquena. Contes a la pell. Joc simbòlic-massatge.
 • Tercer trimestre. Jocs de falda amb massatge. Jocs a l’esquena. Contes a la pell. Joc simbòlic-massatge. Introducció de l’oli. Massatge directe.

Taula d'observació

 • Nom de l’infant:
 • Data:
 • Edat:
 • Lloc:
 • Classe a la que pertany:
 • Nom de l’observador/a:
 • Massatge:
  • Participa de l’activitat
  • Gaudeix de l’activitat
  • Es relaxa
  • Es centra en l’activitat
  • Sap expressar les emocions
  • Mostra iniciativa
  • Es mostra actiu
  • Es mostra receptiu
  • Element de llista numerada
  • Mostra rebuig
  • Poc a poc augmenta el seu llindar d’acceptació
  • Associa la paraula al joc, al moviment
  • Imita alguns jocs, moviments
 • Educador o educadora:
  • Respecta la persona que fa el massatge
  • Imita l’educador/a
  • Li fa massatges
 • Companys:
  • Respecta als companys
  • Sap esperar el seu torn
  • Es mostra impacient
  • Els fa massatges
  • Observa als companys
 • Material i racó
  • Respecta el material
  • Utilitza tot el material
  • Busca possibilitats amb el material
  • Gaudeix de la música

Indicadors: 0 Mai. 1 A vegades. 2 Sovint. 3 Sempre.

Exemple d'un conte a la pell

La lluna està trista

Adaptació del conte La lluna està trista per fer contes a la pell. Portar el conte i ensenyar-lo als pares i als infants.

Avui t’explicaré el conte del La lluna està trista.

Pel mig del bosc passava l’elefant gran, fort i elegant tot cantant: - Mireu allà dalt en els estels que hi ha, és un gros animal que en bicicleta va, és un elefant, i doncs que us penseu? Té una cua al darrera i una trompa al davant… (mimada) i com que mirava els estels va veure que la lluna plorava i li va voler fer un petó perquè se sentis contenta però no hi arribava (passes d’elefant).

Pel seu costat va passar un ós que en veure’l li va dir: –No et preocupis elefant que jo t’ajudaré. I es va enfilar a l’esquena de l’elefant… però tampoc arribava a la lluna (contenció del cos).

Al cap d’una estona va passar un tigre, que en veure el que passava es va oferir a ajudar-los i es va enfilar a l’esquena de l’ós… però tampoc arribaven a la lluna! (“esgarrapar” el cos).

I va aparèixer el senyor cocodril que en veure’ls enfilats l’un damunt de l’altre els va dir que ell també els ajudaria i va pujar a l’esquena del tigre… però tampoc hi arribaven!

Finalment, va arribar el ratolí que els va dir si els podia ajudar. I va pujar a l’esquena de l’elefant, després a sobre de l’ós, després va pujar al llom del tigre, amb molt de compte es va enfilar damunt l’esquena del senyor cocodril i… (saltironets per damunt del cos amb les puntes dels dits de les mans tancades) i li va fer un petó a la lluna!!! (fer-li un petó ben gros) que amb un somriure d’orella a orella, va donar les gràcies als seus nous amics!

I vet aquí un gos i vet aquí un gat, aquest conte s’ha acabat.

El racó del massatge, un racó tou

El racó del massatge ha de ser un racó acollidor, còmode i confortable que convidi a estirar-se, a rebre i a donar massatges. Ha d’estar en un racó de l’aula, lluny dels llocs de pas i hauria de quedar recollit per tal de crear una sensació d’”intimitat”. Ha d’estar lluny de les zones d’entrada de llum natural per tal d’evitar que els infants s’enlluernin amb la llum del sol i evitar possibles distraccions que es poden produir per fets externs que succeeixen a l’aula.

Hi ha d’haver un parell o tres de matalassos al terra amb la seva corresponent funda o llençol o bé un matalàs gran dels de fer psicomotricitat, també cobert de tela per tal de fer-lo més agradable. Podem posar-hi coixins creant un ambient més càlid.

Les parets haurien d’estar decorades amb imatges i fotografies d’infants rebent i donant massatges. També hi pot haver un mirall on els infants vegin reflectida la seva imatge.

Podeu tenir material disposat dins de paneres de vímet accessible als infants com poden ser teles, pilotes d’espuma, plomes, cotxes… i altre material accessible als educadors/educadores com pot ser els olis, els recipients on posar l’oli, els contes per explicar a la pell…

Aquest racó el podem ambientar amb música relaxant per tant caldrà un reproductor de música i la música corresponent.

Ha de ser un racó creat amb molt de “carinyo”.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general