Exercicis

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions.

Els objectius generals de la pràctica psicomotriu estan encaminats a…

NúmPreguntaVF
1

Donar possibilitat de relació i comunicació en totes les dimensions de l’infant.

2

Desenvolupar la marxa de l’infant

3

Desenvolupar la creativitat de l’infant.

4

Desenvolupar els reflexos primaris de l’infant.

5

Desenvolupar el pensament preoperatori.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions.

En una situació de plaer sensoriomotriu es poden dur a terme activitats del tipus…

NúmPreguntaVF
1

De contrastos.

2

De joc simbòlic.

3

De construccions amb fustes.

4

De treballs amb plastilina.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Els jocs de precisió…

NúmPregunta
1

Permeten a l’infant llibertat de moviment.

2

Permeten a l’infant posar a prova les seves habilitats de coordinació visomanual, dinàmica, etc.

3

Apareixen després de què l’infant faci construccions lineals.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions.

En una situació de representació mental es requereix…

NúmPreguntaVF
1

Posar en funcionament la motricitat fina.

2

Que l’infant sàpiga caminar correctament.

3

Posar en funcionament el pensament.

4

Que l’infant posi en funcionament tot el seu cos i ganes.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

Quan realitzem una sessió de psicomotricitat amb infants d’un anys, aquesta ha de tenir una durada de…

NúmPregunta
1

5 a 15 minuts.

2

20 a 30 minuts.

3

Més de 40 minuts.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos