Activitats

Distribuir l'espai de psicomotricitat (2-3 anys)

L’objectiu d’aquesta activitat és organitzar els espais per fer les activitats psicomotrius i seleccionar els materials en funció de l’edat i de les característiques de l’infant.

Dibuixeu una aula de psicomotricitat per a infants de 2 a 3 anys, i indiqueu-hi la distribució dels diferents espais i els diferents materials que hi podem trobar.

Distribuir l'espai de psicomotricitat (0-1 anys)

L’objectiu d’aquesta activitat és organitzar els espais per fer les activitats psicomotrius i seleccionar els materials en funció de l’edat i de les característiques de l’infant.

Dibuixeu una aula de psicomotricitat per a infants de menys d’un any i indiqueu la distribució dels diferents espais i els diferents materials que hi podem trobar.

Sessions de psicomotricitat (menys d'1 any)

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar sessions de psicomotricitat adreçades a afavorir el desenvolupament psicomotriu, tot organitzant els espais i seleccionant els materials i els recursos en funció de les edats i les característiques de l’infant, i també observar, enregistrar i valorar les dades observades en funció dels objectius que volem assolir.

Proposeu dues sessions de psicomotricitat per a infants de menys d’un any, tenint en compte les fites evolutives d’aquest infant i els objectius que voleu aconseguir.

Sessions de psicomotricitat (1-2 anys)

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar sessions de psicomotricitat adreçades a afavorir el desenvolupament psicomotriu, tot organitzant els espais i seleccionant els materials i els recursos en funció de les edats i les característiques de l’infant, i també observar, enregistrar i valorar les dades observades en funció dels objectius que volem assolir.

Proposeu dues sessions de psicomotricitat per a infants d’1 a 2 anys tenint en compte les fites evolutives d’aquest infant i els objectius que voleu aconseguir.

Sessions de psicomotricitat (2-3 anys)

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar sessions de psicomotricitat adreçades a afavorir el desenvolupament psicomotriu, tot organitzant els espais i seleccionant els materials i els recursos en funció de les edats i les característiques de l’infant, i també observar, enregistrar i valorar les dades observades en funció dels objectius que volem assolir.

Proposeu dues sessions de psicomotricitat per a infants de 2 a 3 anys tenint en compte les fites evolutives d’aquest infant i els objectius que voleu aconseguir.

Intervenció psicomotora globalitzada

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar sessions de psicomotricitat adreçades a afavorir el desenvolupament psicomotriu, tot organitzant els espais i seleccionant els materials i els recursos en funció de les edats i les característiques de l’infant, i també observar, enregistrar i valorar les dades observades en funció dels objectius que volem assolir i tenint en compte les àrees curriculars del currículum d’educació infantil.

Feu dues propostes d’intervenció psicomotora globalitzada, programeu-la i indiqueu els continguts prioritaris de cada àrea curricular, els objectius educatius i els recursos materials i espacials.

Treball de reflexió

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els diferents aspectes psicomotrius que intervenen en el desenvolupament psicomotriu.

Després de visualitzar el vídeo en què es mostra una sessió de psicomotricitat, determineu les categories psicomotrius que s’estan treballant i quina pauta d’observació-avaluació portaríeu a terme.

Anar a la pàgina anterior:
L’activitat psicomotriu
Anar a la pàgina següent:
Exercicis