Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

NúmPreguntaVF
1

L’orientació de l’espai sorgeix de l’estructuració espacial.

2

L’orientació temporal no és una noció que es pugui visualitzar. S’ha de recórrer a aspectes i nocions temporals.

3

La coordinació en la visió motora és el reconeixement del senyal sonor amb l’objectiu d’ajustar-lo a la resposta motora.

4

La coordinació cinestesicomotora i el temps de reacció es refereixen a aquells moviments que posen en joc la funció sensorial de qualsevol part del cos amb la intervenció de la vista o la mà; per exemple, quan compareu mides, formes…

Exercici 2

Enumereu quins són els tres elements que formen la temporalitat.

Els tres elements que formen la temporalitat són:

  1. l’orientació temporal
  2. l’estructuració temporal
  3. l’organització temporal

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
L’activitat psicomotriu