Activitats

Treballar la noció de temps

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar activitats d’intervenció en l’àmbit psicomotriu.

Proposeu dues activitats per treballar el concepte de matí-migdia-tarda a l’escola infantil.

Anàlisi de les activitats quotidianes

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites del desenvolupament psicomotriu.

Analitzeu cinc activitats diàries que fan els infants d’1 a 2 anys a l’escola infantil, i indiqueu-hi quins aspectes psicomotrius desenvolupen.

Afavorir el to muscular

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar activitats adreçades a afavorir el desenvolupament psicomotriu (el to muscular) en una edat determinada.

Proposeu dues activitats per afavorir el to muscular en infants de 2 anys i mig a 3 anys.

Afavorir el control muscular

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar activitats adreçades a afavorir el desenvolupament psicomotriu (el control muscular) en una edat determinada.

Proposeu dues activitats per afavorir el control muscular en infants de 2 anys i mig a 3 anys.

Activitats per afavorir la respiració

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar activitats adreçades a afavorir el desenvolupament psicomotriu (la respiració) en una edat determinada.

Proposeu dues activitats per afavorir la respiració en infants de 2 anys i mig a 3 anys.

Afavorir l’orientació espacial

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar activitats adreçades a afavorir el desenvolupament psicomotriu (l’orientació espacial) en una edat determinada.

Proposeu dues activitats per afavorir l’orientació espacial en infants de 2 anys i mig a 3 anys.

Afavorir la lateralització

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar activitats adreçades a afavorir el desenvolupament psicomotriu (la lateralització) en una edat determinada.

Proposeu dues activitats per afavorir la lateralització en infants de 2 anys i mig a 3 anys.

Afavorir l’orientació temporal

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar activitats adreçades a afavorir el desenvolupament psicomotriu (orientació temporal) en una edat determinada.

Proposeu dues activitats per afavorir l’orientació temporal en infants de 2 anys i mig a 3 anys.

Afavorir la coordinació

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar activitats adreçades a afavorir el desenvolupament psicomotriu (coordinació) en una edat determinada.

Proposeu dues activitats per afavorir la coordinació en infants de 2 anys i mig a 3 anys.

Anar a la pàgina anterior:
Conceptes de psicomotricitat
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació