Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quan sorgeix el concepte de psicomotricitat?

NúmPregunta
1

Al principi del segle XIX.

2

Al final del segle XVIII.

3

A començaments del segle XX.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

El concepte de psicomotricitat entén la persona com a…

NúmPregunta
1

una unitat completa.

2

una diferenciació de la ment i del cos.

3

un complement entre la ment i el cos.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Quan va néixer a Marburg (Alemanya) el Fòrum Europeu de Psicomotricitat?

NúmPregunta
1

Al final del segle XIX.

2

Al final del segle XX.

3

Al principi del segle XXI.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents.

NúmPreguntaVF
1

El concepte de psicomotricitat té el seu origen en la patologia.

2

El concepte de psicomotricitat manté la idea de Descartes sobre el concepte de la persona.

3

El metge Ernest Dupré va ser el primer estudiós que va parlar de psicomotricitat.

Exercici 5

Enumereu quins són els quatre nivells d’intervenció psicomotora.

Els quatre nivells d’intervenció psicomotora són el terapèutic, el reeducatiu, el preventiu i l’educatiu.

Exercici 6

Completeu amb el nom de l’expert cada un d’aquests tres models de l’educació psicomotora.

NúmPregunta
1

Educació corporal

2

Model psicocinètic

3

Educació vivenciada

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Conceptes de psicomotricitat