Activitats

Treball de síntesi

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les aportacions teòriques de la psicomotricitat educativa.

Sintetitzeu les aportacions que Wallon, Freud i Piaget van fer a l’estudi del desenvolupament dels infants de 0 a 6 anys, per tal de poder relacionar-lo amb la pràctica psicomotora.

Percepció i coneixement del propi cos

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les aportacions teòriques de la psicomotricitat educativa.

Proposeu un total de cinc exercicis de coordinació i uns altres cinc exercicis de percepció i coneixement del propi cos, segons el model psicocinètic de Le Boulch.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació