Referències

Bibliografia bàsica

Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós.

És un llibre d’unes 300 pàgines on explica de forma detallada tota la teoria ecològica de l’autor.

Caparrós, A. (1982). Historia de la psicología. Barcelona: CEAC.

Aquest llibre explica de forma molt detallada i comprensible la història de la psicologia, és molt ampli té unes 700 pàgines, però trobareu molta informació sobre els diferents autors, escoles i corrents.

Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (1998). Desarrollo psicológico y educación, I. Psicología evolutiva (12ª ed.). Madrid: Alianza.

Llibre molt interessant, en aquest volum ens parla del desenvolupament a nivell sensorial, motor i cognitiu de l’infant des del naixement fins als 12 anys.

Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (1999). Desarrollo psicológico y educación, II. Psicología de la educación (11ª ed.). Madrid: Alianza.

En aquest volum els autors ens parlen dels processos d’aprenentatge de l’infant, de les diferents teories així com dels factor que influeixen en el procés d’ensenyament - aprenentatge. És un llibre interessant de tenir.

Gesell, A. (2000). El niño de 1 a 4 años (sèrie Gesell 1, traducció d’Eduardo Loedel i Luis Fabricant). Barcelona: Paidós.

Explica de forma molt detallada (ho fa per setames) el desenvolupament del nen d’un a quatre anys. Fàcil de llegir

Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairos.

Llibre molt interessant que mostre que la intel.ligència no és únicament un quocient intel.lectual sinó que va més enllà.

Hoffman, L.; Paris, S.; Hall, E. (1995). Psicología del desarrollo hoy (6ª ed.) Madrid: Mc Graw Hill.

Aquest llibre és un manual molt complert que de psicològica del desenvolupament.

Perinat, A. (1998). Psicología del desarrollo. Un enfoque sistémico. Barcelona: EDIUOC.

Liibre molt interessant explica des de la història de la teoria del desenvolupament per després passar a explicar el desenvolupament de la persona de forma molt detallada.

Puente, A. (comp.) (1995). Psicología básica. Introducción al estudio de la conducta humana. Madrid: Ediciones Pirámide.

Llibre bàsic de psicologia, té 565 pàgines. Parla de les funcions cognitives.

Sorribes, M. Gamundi, A. Rieres, M. Sensano, N. (2004). Bases Antropològiques i Psicològiques. Barcelona: Altamar.

Llibre de psicologia general, expliquem molt bé les diferents teories i les funcions cognitives.

Taylor, A.; Sluckin, W.; Davies, D. R.; Reason, J. T.; Thomson, R. i Colman, A. M. (1984). Introducción a la psicología. Madrid: Visor Libros.

Trobareu informació sobre el diferents metodes quer utilitza en l’actualitat la psicologia per estudiar a la persona, la seva conducta, la seva personalitat i els seus processos mentals.

Triadó, C. (comp.) (1998). Psicología evolutiva. Barcelona: Eumo.

El llibre l’ha escrit una professora de psicologia evolutiva de la Universitat de Barcelona. És un llibre curtes on plasma de forma senzilla el desenvolupament de la persona.

Vygotski, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.

En aquest llibre podreu trobar informació sobre la percepció, l’atenció, la memoria. És a dir sobre tots els processos mentals superiors.

Vygostski, L. S. (1979). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade.

Explica totes les arrels entre pensament i llenguatge amb molt rigor científic.

Wallon, H. (2000). La evolución psicológica del niño. Barcelona: Crítica.

El llibre està dividit en tres parts, la primera parla de l’estudi de la infància, la segona de l’evolució mental del nen i finalitza amb la tercera part parlant de l’afectivitat.

Bibliografia complementària

Bandura, A.; Walters, R. (1990). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad (10a ed., traducció d’Ángel Rivière). Madrid: Alianza (“Universidad”).

Carpintero, H. (1996). Historia de las ideas psicológicas. Madrid: Ediciones Pirámide (“Psicología”).

Cellerier, G. (1978). El pensamiento de Piaget. Estudio y antología de textos. Barcelona: Península.

Llibre curtet on a través de diferents textos de Piaget mostra el pensament i la teoria de l’autor

Chomsky, N. (1989). El conocimiento del lenguaje. Madrid: Alianza.

Llibre dens i una mica complicat, explica tota la lingüística de Chomsky

Piaget, J. (1985). Escrits per a educadors. Barcelona: Eumo.

Adreces d'interès

http://www.youtube.com/watch?v=gCbIiSpgc3M&feature=related

En aquesta pàgina d’Internet hi trobareu explicada la percepció, les lleis de la Gestalt així com exemples.

http://www.youtube.com/watch?v=loBOMPHTXSE

El científic Joaquim Fuster ens explica els mecanismes de la memòria des dun punt de vista neurològic

http://www.xtec.cat/~mmusson3/resums-temes-opos/Tema22.pdf

En aquesta pàgina hi trobareu exposades les teories del desenvolupament perceptiu.

http://www.youtube.com/watch?v=sH6iAXyEWjM

En aquesta pàgina hi trobareu la possibilitat de visionar un vídeo que va explicant les diferents etapes evolutives segons Piaget.

http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/el_Sindrome_de_Asperger.htm

Guia teòrica i pràctica per conèixer una mica més a fons el síndrome d’Aspenger.

http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/escola_inclusiva/dtgd/modul_4/asperger.pdf

Trobareu informació sobre el síndrome d’Asperger i quins aspectes s’han de tenir en compte a l’hora de treballar amb els infants que el pateixen. Hi ha orientacions metodològiques.

http://www.youtube.com/watch?v=TM6PIWxDLc4&feature=related

En aquesta pàgina trobareu un documental sobre el síndrome d’Asperger, on perones que el pateixen expliquen com ho viuen.

http://www.youtube.com/watch?v=WPji7WxdwJQ&feature=related

En aquesta pàgina hi trobareu un vídeo molt interessant sobre l’autisme.

http://www.autisme.com/

En aquesta pàgina web trobareu informació sobre l’autisme i els trastorns de l’espectre autista (TEA). Mostra informació per a educadors, pares i estudiants.

http://www.youtube.com/watch?v=PpJHPoSsczY

En aquest adreça web trobareu informació sobre els estudis més recents que s’han fet sobre l’autisme.

http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/11/documental-el-primer-desarrollo-del.html

Si linqueu aquesta pàgina veureu un vídeo sobre el desenvolupament del llenguatge.

http://www.youtube.com/watch?v=rtOhA9MM3lg&feature=related

Al link següent podreu veure un vídeo sobre el comportament d’un nen hiperactiu en les seves relacions amb els companys de l’escola.

http://www.youtube.com/watch?v=IVBvd5vEOWI&feature=fvw

Lincant aquí trobareu una explicació d’un metge que explica que és el TDAH i l’experiència d’una mare que té un fill amb aquest dèficit.

http://www.youtube.com/watch?v=bKNtpLittKk&feature=related

Aquesta pàgina web us mostra la conducta d’un infant hiperactiu

http://www.youtube.com/watch?v=rtOhA9MM3lg&feature=related

En aquesta pàgina web podeu veure la conducta d’un infant hiperactiu i una explicació del que és aquesta alteració.

http://doces.es/uploads/articulos/la-deficiencia-mental.pdf

Pagina que dóna informació sobre la deficiència mental.

http://www.accessart.org.uk/colour/start.html

És una pàgina web, nen anglès, que quan hi linqueu trobareu un joc per treballar els colors amb els més petits.

http://www.cajamagica.net

En aquest web hi podeu trobar alguns recursos per treballar a l’aula.

http://www.primeraescuela.com

En aquest web hi podreu trobar activitats infantils i els recursos per dur-les a terme.