Introducció

La unitat “Intervenció en el desenvolupament cognitiu” pretén oferir-vos la possibilitat de conèixer les característiques principals de desenvolupament cognitiu.

En l’apartat “Diferents models d’aprenentatge i les seves implicacions en el desenvolupament cognitiu” es fa una anàlisi del concepte de desenvolupament que us donarà peu a comprovar-ne l’evolució històrica, juntament amb els diferents corrents de pensament respecte de com es produeix el desenvolupament de la cognició. Podeu comprovar que les teories (biològiques, psicodinàmiques, ambientalistes, cognitives i culturals) dels diferents autors se centren, més aviat, en el factor cognitiu.

En l’apartat “El procés cognitiu” veureu les funcions cognitives (la memòria, l’atenció, la percepció, el pensament i el llenguatge) que ens permeten resoldre problemes, raonar, experimentar i recordar experiències. Posteriorment, veureu un model que intenta mostrar-vos l’evolució del desenvolupament cognitiu en l’infant de zero a sis anys de manera que després podreu valorar algunes de les alteracions que hi podem trobar.

En l’apartat “L’educació cognitiva” es mostra com podeu aplicar a la vostra pràctica educativa tot el que heu après. Com a professionals heu de treballar i estimular el desenvolupament cognitiu de l’infant.

Per ajudar-vos a estudiar i que pugueu aprofundir en el tema, comproveu els recursos que trobareu al material web i recordeu que contínuament teniu exemples i gràfics que acompanyen al text i que us seran d’utilitat per aprofundir i comprendre millor els continguts de la unitat.

Anar a la pàgina següent:
Resum