Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions.

Una activitat és…

NúmPreguntaVF
1

Una forma rutinària de dur a terme les experiències de l’aprenentatge.

2

Una forma activa i ordenada de dur a terme les experiències de l’aprenentatge.

3

Un element essencial perquè els infants treballin.

4

Un element essencial per tal d’aconseguir els objectius i assimilar continguts.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions.

Per elaborar una taula d’observació heu de…

NúmPreguntaVF
1

Tenir en compte què i quins àmbits es volen observar.

2

Tenir paper i llapis per apuntar.

3

Seleccionar els indicadors que es puguin observar.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

Per poder elaborar una taula d’observació heu de seguir els següents passos:

NúmPregunta
1

i àmbits volem observar.

2

Definir i seleccionar els que volem observar.

3

i el buidatge de les dades recollides.

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

A l’hora de realitzar activitats s’ha de tenir en compte…

NúmPregunta
1

Dels, les activitats van molt lligades a les activitats .

2

Un dels cognitius que s’ha de potenciar en l’etapa és el pas de l’activitat a la .

3

Per una activitat cal tenir en compte el disseny dels , la metodologia, que fem servir, i .

4

En l’etapa de , les activitats han d’estar referides als continguts de

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general