Activitats

Treball d'observació

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les principals fites evolutives del desenvolupament cognitiu.

Imagineu-vos que sou al pati amb els infants de dos anys de la vostra aula. Al pati hi ha el sorral, pales, cubells, el tobogan…

Què us sembla que podríeu observar en l’àmbit cognitiu? Descriviu els indicadors de desenvolupament en els quals us voleu fixar.

Estimular el coneixement

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar el material adreçat a l’estimulació cognitiva.

Elaboreu un catàleg de material adreçat a l’estimulació del desenvolupament cognitiu d’infants de 2 a 3 anys. Podeu cercar informació a catàlegs i materials que hi ha al mercat o a Internet.

Un cop tingueu el catàleg elaborat, heu de redactar tres activitats d’estimulació cognitiva on utilitzeu alguns dels materials que hàgiu inclòs al catàleg.

Comentari sobre tres situacions diferents

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els instruments d’observació aplicables al desenvolupament cognitiu.

Proposeu tres situacions diferents –una a l’escola bressol, una altra a la ludoteca i l’última al parvulari– que considereu que us pugin donar informació referida al desenvolupament del llenguatge.

Un cop descrites les situacions, respongueu a aquestes preguntes:

 • Podríeu fer servir el mateix instrument d’observació en totes tres situacions?
 • Creieu que cada situació proposada respondria a una observació sistemàtica o a una observació lliure?

Pensar activitats

L’objectiu d’aquesta activitat és implementar activitats d’intervenció en l’àmbit cognitiu.

Penseu dues activitats per a infants de 18 a 24 mesos amb els següents materials:

 • Encaixos
 • Caixes de diferent grandària
 • Peces d’igual color

A cada activitat heu de posar-hi:

 • Títol de l’activitat
 • Objectiu
 • Metodologia (distribució dels nens i nenes per fer-la, paper de l’educador, dels alumnes…)
 • Explicació detallada de l’activitat
 • Temps que es dedicarà a fer-la
 • Recursos materials que faràs servir i per què
 • Avaluació (heu de realitzar una taula d’observació indicant els ítems a observar i avaluar)
Anar a la pàgina anterior:
L’educació cognitiva
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació