Activitats

El procés de la percepció

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites del procés de la percepció.

Realitzeu un esquema del procés de la percepció.

Analitzar i argumentar

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques de l’atenció com a element del procés cognitiu.

Argumenteu per què l’atenció és la primera condició que cal que es compleixi a qualsevol activitat de coneixement i d’aprenentatge que realitzem.

La memòria

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les principals fases del procés que segueix la memòria.

Realitzeu un esquema del procés que segueix la memòria.

Definició de conceptes

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els elements que integren el llenguatge com a element del procés cognitiu.

Definiu el següents conceptes:

 • Senyal
 • Símbol
 • Signe

i poseu quatre exemples de cada un d’ells.

Comparar funcions

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les funcions del cervell.

Realitzeu un quadre comparatiu entre les funcions que té l’hemisferi esquerre i l’hemisferi dret del cervell.

Mapa conceptual

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites més importants de les teories de l’aprenentatge.

Elaboreu un mapa conceptual sobre l’estadi 1 de Piaget: el desenvolupament sensorial. Hi heu d’introduir tants conceptes com sigui possible i relacionar-los.

Treball de síntesi, mapes i esquemes

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites més importants de les teories de l’aprenentatge

 • Feu un mapa conceptual del diferents estadis i subestadis que heu vist en el desenvolupament cognitiu.
 • Feu un esquema en el qual es descrigui l’evolució de la permanència de l’objecte dels zero als vint-i-quatre mesos.
 • A un nen li cau la pilota sota el sofà. Digueu de quina manera respondrà en funció de les edats següents: dos mesos, sis mesos, deu mesos, catorze mesos i vint-i-quatre mesos.
 • Feu un esquema en el qual es descrigui el procés memorístic.

El procés cognitiu

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les fites més importants de les teories de l’aprenentatge

 • Reflexioneu i mireu de trobar algun exemple de pensament transductiu que no sigui el que hi ha al material paper.
 • Poseu un exemple de cada tipus de característiques del pensament preoperatori:
  • egocentrisme
  • centració
  • juxtaposició
  • sincretisme
  • irreversibilitat (procureu que siguin diferents als que podeu trobar al material paper.)
 • Busqueu un exemple de les següents característiques del pensament egocèntric:
  • animisme
  • artificialisme
  • realitat infantil
 • Penseu en quines estratègies utilitzeu per guardar informació, per exemple, a l’hora d’estudiar per a un examen. Després analitzeu si aquestes us seran útils perquè la informació perduri a la memòria en el temps o sigui temporal.
 • Busqueu tres exemples de cada tipus de nivell de representació que podem trobar
  • senyals
  • símbols
  • signes

Supòsit

L’objectiu d’aquesta activitat és seleccionar les estratègies d’intervenció promotores en funció de les alteracions del desenvolupament cognitiu.

A la casa de colònies on treballeu ve un grup de nens i nenes de 6 anys, entre ells hi ha una nena de 6 anys que té TDAH.

Expliqueu quines estratègies hauríeu d’aplicar a la vostra tasca educativa amb aquesta nena.

Observar conductes

L’objectiu d’aquesta activitat és seleccionar les estratègies d’intervenció promotores d’un clima de seguretat i de confiança.

Vegeu el vídeo que us proposem a continuació i observeu la conducta d’aquest infant.

 • Descriviu de forma detallada la conducta d’aquest nen.
 • Com educadors, quines estratègies hauríeu d’aplicar amb aquest infant?

Semblances i diferències

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques de les alteracions del desenvolupament cognitiu.

Realitzeu una taula comparativa entre les semblances i diferències que trobeu entre l’autisme i la síndrome d’Asperguer.

Elaborar un tríptic

L’objectiu d’aquesta activitat és identificat les característiques de les alteracions del desenvolupament cognitiu.

Elaboreu un tríptic informatiu adreçat als pares de l’escola infantil en el qual hi figurin quins són els senyals d’alarma i d’alerta dels diferents trastorns cognitius. Penseu que al tríptic hi ha d’haver una informació, la informació pròpiament dita, i una conclusió. El tríptic ha de ser atractiu i de fàcil lectura.

Anàlisi de conductes

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les característiques de les alteracions del desenvolupament cognitiu.

Mireu la pel·lícula Rain Man del director Barry Levinson (1988) interpretada per Dustin Hoffman i Tom Cruise.

Sinopsi: Charlie Babbit (Tom Cruise) és un noi jove i emprenedor que es dedica a la importació de cotxes. De forma sobtada rep la notícia de la mort del seu pare. Pare i fill mai es van portar bé, però l’ambiciós jove esperava heretar la gran fortuna que tenia el seu pare. No obstant, la fortuna anirà a parar al seu desconegut germà major Raymond (Dustin Hoffman), un autista que viu en una institució per deficients mentals. Charlie no està disposat a renunciar als diners i s’emporta a Raymond amb ell de manera que, a efectes legals, és un segrest.

Si no podeu tenir accés a la pel·lícula, en el seüent enllaç podeu veure’n una escena:

 • Després de veure la pel·lícula o l’escena que us proposem, valoreu si el personatge de Raimond pateix retard mental o està afectat per un altre tipus d’alteració ja sigui afectiva, emocional, social…
 • Justifiqueu la vostra resposta.
Anar a la pàgina anterior:
El procés cognitiu
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació