Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Les teories biològiques del desenvolupament donen més importància…

NúmPregunta
1

Als factors fisiològics que als ambientals

2

Als factors hereditaris

3

Als factors ambientals i extrínsecs de l’individu

4

Als factors ambientals

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

La perspectiva ambientalista del desenvolupament dóna més importància…

NúmPregunta
1

Als factors Intrínsecs que als extrínsecs

2

Als factors biològics que als ambientals

3

Als factors ambientals que als biològics

4

Les dues últimes respostes són correctes

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

La perspectiva cognitivista del desenvolupament dóna més importància…

NúmPregunta
1

Als factors intrínsecs que als extrínsecs

2

Als factors biològics que als ambientals

3

Als factors ambientals que als biològics

4

Donen la mateixa importància als factors biològics que als ambientals

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Per què a Gessel se’l considera l’autor més representatiu de la teoria de la maduració?

NúmPregunta
1

Perquè anteposa la maduració i el creixement al desenvolupament

2

Per considerar que tenim un rellotge biològic que va marcant la pauta del nostre desenvolupament.

3

Les dues respostes anteriors són correctes.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

J. Bolwlby afirma que la conducta d’afecció serveix per…

NúmPregunta
1

Establir un lligam entre mare-fill.

2

Saber qui és la vostra mare.

3

Poder establir un lligam que permet la supervivència.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

El Conductisme es basa en l’estudi de…

NúmPregunta
1

Conductes observables

2

Respostes

3

Estímuls

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

Segons Pavlov…

NúmPregunta
1

A l’ambient hi ha estímuls capaços de provocar respostes automàtiques

2

A l’ambient hi ha estímuls neutres

3

Les dues respostes anteriors són correctes

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

El reforçament serveix perquè…

NúmPregunta
1

La conducta sigui repetida una vegada i una altra.

2

La conducta sigui anul·lada.

3

La conducta sigui potenciada.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

El càstig serveix perquè…

NúmPregunta
1

La conducta sigui repetida una vegada i una altra.

2

La conducta desaparegui

3

La conducta sigui potenciada.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

L’extinció consisteix en fer…

NúmPregunta
1

Que la conducta deixi de reforçar-se.

2

Que la conducta sigui potenciada.

3

Les dues respostes anteriors són correctes.

Exercici 11

Trieu l’opció correcta.

El modelatge de Bandura consisteix en…

NúmPregunta
1

Aprendre d’un model

2

Aprendre mitjançant la observació i la imitació

3

Totes dues respostes són correctes

Exercici 12

Trieu l’opció correcta.

Per a Piaget el coneixement es construeix…

NúmPregunta
1

Perquè cadascú copia la realitat que el rodeja.

2

Perquè cadascú fa la seva pròpia construcció de la realitat que el rodeja.

3

Perquè és un factor biològic i cal construir-lo.

Exercici 13

Trieu l’opció correcta.

Segons Piaget…

NúmPregunta
1

El desenvolupament va abans que l’aprenentatge.

2

L’aprenentatge va abans que el desenvolupament

3

Cap de les respostes anteriors no és correcta.

Exercici 14

Trieu l’opció correcta.

Segons Freud…

NúmPregunta
1

L’Id és el que controla el Superego.

2

El Superego controla els impulsos de l’Id.

3

L’Ego és el que controla els impulsos de l’Id i la consciència moral del Superego.

Exercici 15

Trieu l’opció correcta.

Segons Vigotsky…

NúmPregunta
1

El desenvolupament va abans que l’aprenentatge.

2

L’aprenentatge va abans que el desenvolupament.

3

Cap de les respostes anteriors és correcta.

Exercici 16

Trieu l’opció correcta.

Bronfenbrenner afegeix la idea que…

NúmPregunta
1

Cal estudiar els subjectes en el seu hàbitat natural per poder establir com es desenvolupen.

2

Cal estudiar els subjectes en laboratoris per comprovar quines són les seves conductes

3

L’entorn no influencia tant en el desenvolupament.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
El procés cognitiu