Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Enumereu en forma de taula els trastorns motors greus i poseu el concepte i les característiques principals de cadascun.

Nom Descripció
Paràlisi cerebral Trastorn permanent de la postura i del moviment, degut a una disfunció del cervell. Es caracteritza per una disfunció motriu generalitzada ocasionada per una lesió en l’encèfal. Pot presentar deficiències associades com el dèficit de visió i audició, convulsions i retard mental, discapacitats de l’aprenentatge i problemes d’alimentació, llenguatge i conducta.
Distròfia muscular Degeneració de les fibres que provoca una manca progressiva de força muscular fins arribar a la immobilitat total.Cursa amb debilitat i caigudes freqüents i el nen o la nena pot notar rampes, a mesura que progressa la marxa cada vegada és més dificultosa.
Espina bífida Malformació congènita de la medul·la espinal, la qual es pot quedar, amb major o menor grau, sense protecció en algunes vertebres. Es desconeix la causa. Es caracteritza per una progressiva degeneració neurològica, pèrdua de la sensibilitat de la pell per sota de l’altura en què s’ha produït la lesió, debilitat que pot arribar a produir paràlisi i incontinència.

Exercici 2

Enumereu en forma de taula els trastorns motors lleus i definiu-los.

Nom Descripció
Tics Moviments convulsius habituals d’un o més músculs que es fan de manera sobtada i involuntària en intervals regulars.
Apràxies motrius Dificultat de l’infant a l’hora de coordinar els moviments mentre fa activitats motores.
Rítmies motores Ritmies motores. Manifestacions motores de balanceig més o menys regular i de manera brusca.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

L’espina bífida és una de la , que es produeix pel de les vèrtebres durant . Per aquesta raó la medul·la es pot quedar en un grau més alt o més baix sense i .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general