Activitats

Fer murals

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la simptomatologia amb què cursen els diferents trastorns motors.

Feu un mural pensant en el centre cívic o el centre social que hi hagi al vostre poble, barri o ciutat. En aquest mural, d’una manera atractiva i entenedora, s’hi ha de parlar de trastorns motors, causes, detecció o símptomes, classificació i fotografies de cada trastorn.

Preparar un tríptic

L’objectiu d’aquesta activitat és reconèixer els signes d’alarma que indiquen l’aparició dels trastorns motors.

Confeccioneu un tríptic informatiu adreçat als pares de l’escola infantil en el qual figurin els signes d’alarma i alerta dels trastorns motors.

Penseu que en el tríptic hi ha d’haver una informació, la informació pròpiament dita, i una conclusió, estèticament ha de ser atractiu i de fàcil lectura.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació