Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

L’educació grafomotriu en l’àmbit educatiu…

NúmPregunta
1

és un entrenament motor.

2

és un mètode de preescriptura.

3

és un procés comunicatiu i simbòlic.

4

és arribar a aconseguir una còpia exacta d’un model que es vol imitar.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

L’infant que es troba en el procés de maduració corporal global, que escriu amb tot el cos, utilitza el suport i la posició…

NúmPregunta
1

vertical - posició dempeus.

2

horitzontal - posició estès a terra.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Quines de les activitats següents serveixen per a desenvolupar la motricitat gràfica?

NúmPregunta
1

L’ensinistrament de les puntes dels dits.

2

L’entrenament reiterat de l’escriptura.

3

La prensió sense instruments i amb instruments.

4

Copiar deu vegades un model que es vol imitar.

5

El domini de la mà.

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

L’etapa que va dels divuit mesos als quatre anys és .

2

Les etapes són .

3

Els gargots de “vaivé” o “escombrada” amb moviments de tot el braç cap endavant i cap enrere es fan cap als mesos.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos