Annexos

Exemple d'activitat motriu

Nom: “Collage amb cartolina”

Objectius d’aprenentatge: (exemple de possibles objectius)

  • Controlar l’ús de la pinça
  • Esforçar-se en la realització de l’activitat encomanada

Descripció de l’activitat: L’educador/a resseguirà sobre cartolina les mans dels nens i nenes. Després les retallarà. Sobre la mà de cartolina retallada col·locarà paper adhesiu transparent fent la forma de la mà, per a què els infants enganxin diferents materials: pasta sopa, flors seques…

En proposar les activitats convé no perdre de vista els objectius pretesos i indagar els coneixements previs que els infants tenen sobre el que aprendran. També cal elaborar alguna activitat específica o aprofitant qualsevol ocasió per crear l’interès i la motivació dels petits.

Temporalització:

Materials:

Avaluació:

Graella d’observació en la què es concretaran mitjançant indicadors d’avaluació i es podran definir mitjançant un substantiu. Aquests indicadors d’avaluació han de tenir en compte els objectius d’aprenentatge.

Així, per exemple:

Objectiu d’aprenentatge: Esforçar-se en la realització de l’activitat encomanada

Criteris/Indicadors d’avaluació: Esforç

Escala de valoració:

  • Gens
  • Poc
  • Bastant
  • Molt
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació