Activitats

Mètode preescolar i mètode de desenvolupament grafomotor

L’objectiu d’aquesta activitat és diferenciar les característiques dels dos mètodes (mètode preescolar i mètode de desenvolupament grafomotor) i determinar quin és el més adient per la introducció a l’escriptura en funció de les característiques de les escoles.

Quines diferències hi ha entre el mètode preescriptura i el mètode de desenvolupament grafomotor?

Quin triaríeu per portar-lo a la pràctica? Raoneu la resposta.

Interpretació de dibuixos

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar les diferents etapes de motricitat gràfica.

Demaneu a tres infants entre divuit mesos i sis anys que us facin un dibuix. Interpreteu-los i relacioneu-los amb l’etapa que els correspon segons Lowenfeld.

Recollir dades

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les dades que determinen les característiques de cadascuna de les etapes de desenvolupament motor en l’infant.

Aneu al metge de família, pediatre o infermera del vostre poble, barri o ciutat i informeu-vos de com fan el recull de dades i el seguiment del procés evolutiu d’un infant, també podeu anar a l’escola i fer la mateixa recerca.

Un cop hàgiu recollit tota la informació adient, mireu d’unificar-la i, juntament amb tot el que hem estudiat, feu unes fitxes d’observació amb ítems i recollida de dades per fer un bon seguiment del desenvolupament motor.

Anar a la pàgina anterior:
La grafomotricitat
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació